dnes je 19.5.2024

Input:

Zvýšení důchodů od ledna 2013

18.12.2012, Zdroj: ČSSZDoba čtení: 2 minuty

Od lednové splátky roku 2013 se zvýší všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, které byly přiznány před 1. 1. 2013. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat.

Zvyšují se důchody starobní (včetně předčasných starobních), invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 60 Kč (z 2 270 Kč na 2 330 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, vzroste o 0,9 %. V září o tom rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou č. 324/2012 Sb.

Příklad valorizace starobního důchodu:

Pobírá-li v roce 2012 důchodce starobní důchod například 10 765 Kč (průměrná výše starobního důchodu ke konci září 2012), tvoří ho základní výměra 2 270 Kč a procentní výměra 8 495 Kč. Od lednové splátky důchodu v roce 2013 se základní výměra zvýší o 60 Kč na 2 330 Kč, procentní výměra se zvýší o 0,9 %, tj. o 77 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru). Celkem tedy důchod vzroste o 137 Kč. Po valorizaci tak bude náležet starobní důchod ve výši 10 902 Kč měsíčně.

Zvýšení důchodů se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. V tomto případě se procentní výměra důchodu zvýší také o 0,9 % své hodnoty. Základní výměra dílčího důchodu se však zvýší pouze o poměrnou část z 60 Kč (odpovídající poměru české doby vůči celkově získané době pojištění).

Vyhláškou č. 325/2012 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo, že se od lednové splátky 2013 zvýší také příplatky k důchodu, přiznané před 1. 1. 2013 podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu

Nahrávám...
Nahrávám...