dnes je 20.7.2024

Změny v zákoně o DPHGarance

16.2.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu týkajícím se změn v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH), nejprve probereme novinky přijaté v průběhu roku 2023. Dále upozorníme na některé nové výkladové pokyny GFŘ a v závěru upozorníme na novinky pro rok 2024 zejména…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Aplikace DPH u vybraných osobních vozidel od 1. 1. 2024

14.2.2024, Zdroj: Česká daňová správa

Generální finanční ředitelství vydalo novou Informaci k uplatňování DPH u vybraného osobního automobilu od 1. 1. 2024.

Informace GFŘ ke stanovení základu daně při změně sazeb DPH

31.1.2024, Zdroj: Česká daňová správa

GFŘ vydalo v návaznosti na přijaté změny novou informaci, která shrnuje základní pravidla a přístupy pro uplatnění DPH v případech, kdy byla přijata a zdaněna úplata před uskutečněním zdanitelného plnění (zálohová platba) a v období uskutečnění zdanitelného…

Informace k formulářům k DPH pro rok 2024

27.11.2023, Zdroj: Česká daňová správa

V souvislosti s připravovanou novelou zákona o DPH, která je součástí tzv. konsolidačního balíčku (Sněmovní tisk 488/Senátní tisk 161) dochází ke zrušení dvou snížených sazeb DPH (15 % a 10 %), od 1. 1. 2024 by měla být účinná pouze jedna snížená sazba DPH (12…

Implementační novela zákona o dani z přidané hodnotyArchiv

8.9.2020, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, obsahuje ve své třetí části tzv. implementační novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve…

Aktuality z oblasti DPH za 1. pololetí 2020Archiv

5.8.2020, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu r. 2020 byl již několikrát novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), a jak vyplývá z návrhů a vývoje legislativních prací, lze do konce roku 2020 předpokládat ještě další novelizace…

Informace k vymezení způsobů potvrzování dokladů o prodeji zboží při vracení DPH fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží

3.3.2020, Zdroj: Česká daňová správa

Generální finanční ředitelství vydalo Informaci k vymezení způsobů potvrzování dokladů o prodeji zboží při vracení daně z přidané hodnoty fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu…

Informace k výpočtu DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019

25.10.2019, Zdroj: Česká daňová správa

Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela ZDPH“), došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke změně ustanovení § 37, ve kterém je vymezen…

Uplatnění daně z přidané hodnoty u vývozu zboží od 1. 4. 2019Archiv

8.8.2019, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH” nebo „ZDPH”) se vývozem zboží rozumí výstup zboží z území Evropské unie na území třetí…

Daňové doklady - změny od 1. 4. 2019Archiv

16.5.2019, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”), obsaženou v části třetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, se s účinností od 1. 4. 2019 mění také…

Informace k novelám zákona o DPH včetně daňového balíčku 2019

12.4.2019, Zdroj: Česká daňová správa

V prvním čtvrtletí roku 2019 nabyly účinnosti hned tři zákony, které novelizují zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Jde o tyto následující.

Novela zákona o DPH 2019: Daňové dokladyArchiv

1.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH nebo zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 Sb. a je účinná od 1. 4. 2019, dochází k některým úpravám ustanovení týkajících se daňových…

K aplikaci DPH u služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží od 1. 3. 2018

2.3.2018, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Generální finanční ředitelství vydalo Informaci o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží. V informaci je mj. uvedeno, jaký výklad bude ze strany GFŘ z hlediska jednotného postupu aplikace DPH ve vazbě na osvobození podle § 69…

Novela zákona o DPH 2017 - podávání přiznání v insolvenci a po úmrtí plátceArchiv

19.7.2017, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH”), která vyšla pod č. 170/2017 Sb., došlo ke změně způsobu podávání přiznání k dani z přidané hodnoty plátce v insolvenci a při úmrtí…

Řešené dotazy ke kontrolnímu hlášení - daňové doklady

16.2.2016, Zdroj: Česká daňová správa

Níže naleznete některé nejčastější řešené otázky ke kontrolnímu hlášení ve vztahu k evidenčním číslům daňových dokladů a limitu 10 000 Kč včetně daně pro účely zařazení do části A.4/A.5 a části B.2/B.3 kontrolního hlášení. Tyto odpovědi byly zveřejněny na…

Novela zákona o DPH 2015 - ostatní změnyArchiv

15.5.2015, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejpodstatnější změny v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zákon o DPH) účinné od 1. 1. 2015, např. zavedení druhé snížené sazby daně, změna místa plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a…

Jak vykazovat v daňovém přiznání plnění uvedená v § 10i zákona o DPH?

27.2.2015, Zdroj: Generální finanční ředitelství

GFŘ upozorňuje na to, jak je třeba vykazovat v daňovém přiznání plnění vyjmenovaná v § 10i zákona o DPH (plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k…

Aktuální informace z oblasti DPHArchiv

1.11.2014, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dopsání DPH na dokladArchiv

25.9.2014, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může se na zjednodušený daňový doklad bez rozepsání DPH tato daň doplnit, nebo již od 1. 1. 2014 toto nelze? A co když DPH rozepíše dodavatel?

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace

26.4.2013, Zdroj: Generální finanční ředitelství

GFŘ pravděpodobně reagovalo na četné dotazy z řad podnikatelů a firem a zveřejnilo odpovědi na 14 nejčastějších dotazů z praxe. Odpovědi na ně se můžete dozvědět…

Informace GFŘ k pravidlům fakturace a daňovým dokladům

12.4.2013, Zdroj: Česká daňová správa

GFŘ vydalo poměrně rozsáhlou informaci k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH. Tato zpráva obsahuje informace týkající se především pravidel vystavování daňových dokladů po 1. lednu 2013. Lze se zde dočíst např. o…

Daňové doklady v roce 2013

18.1.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer, Česká daňová správa

Technická novela zákona o DPH (zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - dále jen „novela zákona“) obsahuje především tzv. technické změny v…

Nahrávám...
Nahrávám...