dnes je 24.6.2024

Důsledky pandemie koronaviru ve zdravotním pojištěníArchiv

20.4.2020, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jako jediné platí pojistné formou záloh (pokud je to jejich zákonnou povinností) a případného doplatku pojistného. Zúčtování kalendářního roku jako rozhodného období pro placení pojistného se provádí podáním formuláře…

Operativní leasingArchiv

9.4.2015, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronické podání tvrzení od roku 2015Archiv

26.3.2015, Bc. Pavel Matějka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může právnická osoba, která má zřízenou datovou schránku, zasílat daňová tvrzení (zejména tvrzení k dani z právnických osob, silniční daň, DPH, souhrnné hlášení, výpis z evidence pro daňové účely apod.) datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu…

Vykazování plnění z přílohy č. 6 zákona o DPHArchiv

19.3.2015, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je již známo (ke dni 9. 3. 2015), jakým způsobem se budou vykazovat plnění uvedená v příloze č. 6, zákona o DPH ve Výpisu z evidence pro daňové účely?

Sazba DPH na lékárničkyArchiv

10.3.2015, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsou do 2. snížené sazby DPH od 1. 1. 2015 zahrnuty i lékárničky a autolékárničky?

Určení částky pro stanovení režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v roce 2015 a 2016Archiv

3.3.2015, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 2 nařízení vlády č. 361/2014 se uvádí „... pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč.”

Povinnost elektronických podání ve vztahu k zástupci a datové schránceArchiv

26.2.2015, Bc. Pavel Matějka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1.1.2015 musí FO vlastnící datovou schránku podávat přiznání a další podání elektronicky. Toto platí i pro FO, která datovou schránku nemá, ale má ji její zástupce. Kdo se rozumí tímto zástupcem? Pokud mám např. plnou moc na podání daně z příjmů a mám…

Paušální výdaje při vedení podvojného účetnictví FO 2014Archiv

12.2.2015, Ing. Hana Kovářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická osoba má příjmy dle § 9 ZDP a rozhodla se pro vedení podvojného účetnictví. V roce 2014 došlo k novelizaci § 23odst. 1 ZDP, kde je řečeno, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho náklady. Je možno…

Prominutí penále a úroku z prodleníArchiv

29.1.2015, Bc. Pavel Matějka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Existuje nějaká možnost, jak požádat finanční úřad o prominutí penále a úroku z prodlení? Jde poměrně o dost vysokou částku.

Přihlašování ojetých vozidel dle novely č. 239/2013 Sb.Archiv

20.1.2015, Ing. Karel Janoušek, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle novely č. 239/2013 Sb., zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, je nutné s účinností od 1.1.2015 do 10 dnů od přechodu vlastnictví přihlašovat ojetá vozidla v registru vozidel na nového vlastníka…

Zdanění jednatelů - nerezidentů v roce 2015Archiv

16.1.2015, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na školení jsem se dozvěděla o změně pro odvod daně u jednatelů – nerezidentů (cizinců). Pokud takové jednatele máme (např. Němec ve funkci jednatele), měli bychom jim od 1.1.2015 srážet pouze srážkovou daň, nikoliv zálohovou a netýká se jich vůbec solidární…

Poskytování elektronických služeb 2014 x 2015Archiv

13.1.2015, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud jsem neplátce DPH a poskytuji elektronické služby plátcům DPH a občanům do států EU a do třetích zemí, jak postupovat v r. 2014 a v r 2015? Zvláštní režim jednoho správního místa u elektronických služeb se vztahuje i na neplátce DPH, který poskytuje…

DPH u veterinárních lékůArchiv

22.12.2014, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vztahuje se od 1. 1. 2015 sazba DPH 10 % i na veterinární léky, u kterých je do konce roku 2014 použita sazba 21 %?

Sazba daně na brožuryArchiv

19.12.2014, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem podnikání naší společnosti je přeprava osob. V té souvislosti prodáváme občanům jízdní řády. Jedná se o tištěné jízdní řády ve formátu brožury. Brožura obsahuje méně než 15 % reklamy. Už z principu brožury vyplývá, že se nejedná o knižní vazbu v…

Tantiémy 2014Archiv

9.12.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěla bych se zeptat, jestli mohu výplatu tantiém za rok 2014 jednateli zahrnout do daňově uznatelných nákladů a zda se z nich odvádí sociální a zdravotní pojištění.

Podíl na zisku v obchodních korporacíchArchiv

7.11.2014, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, lze vyplácet zálohy na podíl na zisku v obchodních korporacích za předpokladu splnění podmínek stanovených v § 40 odst. 2. Jednou z podmínek je vypracování mezitímní uzávěrky. Prosím o sdělení, zda tato…

Uplatnění CZ-CPAArchiv

6.11.2014, Ing. Hana Kovářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Které ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů uvádí datum, od kterého je povinen poplatník daně evidovat svůj majetek dle CZ-CPA.

Souběh funkcí ve spotřebním družstvuArchiv

1.10.2014, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracuji jako hlavní účetní ve spotřebním družstvu na základě pracovní smlouvy, řídím 4 zaměstnankyně v účtárně. Zároveň jsem místopředsedkyně představenstva družstva a mám uzavřenou a členskou schůzí schválenou smlouvu o výkonu funkce. Zastupuji předsedu…

Dopsání DPH na dokladArchiv

25.9.2014, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může se na zjednodušený daňový doklad bez rozepsání DPH tato daň doplnit, nebo již od 1. 1. 2014 toto nelze? A co když DPH rozepíše dodavatel?

Pojištění členů bytového družstvaArchiv

23.9.2014, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnická osoba – bytové družstvo – uzavřelo od 9.6.2014 se všemi členy, kteří pobírají za svou funkci odměny, smlouvu o výkonu funkce člena. Jeden člen uzavřenu smlouvu nemá, neboť nepožaduje za svoji funkci odměnu. Od 1.7.2014 uzavřelo bytové družstvo s…

Odpočet na vzdělávání dle nového § 34h ZDPArchiv

18.9.2014, Ing. Jiří Vychopeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto roce jsme od Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků obdrželi Smlouvu o poskytování služeb v souvislosti s projektem Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné…

Příjem z prodeje společných prostor SVJArchiv

16.9.2014, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

SVJ prodá část společných prostor. Příjem nerozdělí mezi členy, ale ponechá si ho na svou činnost.

Daňové posouzení benefitů řediteleArchiv

4.9.2014, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem ke stále nevyjasněné otázce souběhu funkcí přistupuje tuzemská a. s. od 1. 7. 2014 k ukončení pracovního poměru u generálního ředitele a zároveň jediného člena představenstva a uzavře novou smlouvu o výkonu funkce podle § 59 a násl. ZOK. Ve smlouvě…

Věcná břemenaArchiv

2.9.2014, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mám dotaz ohledně nehmotného majetku – věcného břemene – po 1.1.2014.

Mimořádná účetní závěrkaArchiv

27.8.2014, Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Musí se dělat od 1. 1. 2014 mimořádná účetní závěrka + audit při kapitalizaci pohledávek, snížení nebo zvýšení základního jmění obchodní korporace nebo při transformaci obchodních…

Zdanění darované bytové jednotky neteřiArchiv

21.8.2014, Ing. Martin Špád, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co bude pro neteř z manželovy strany vyplývat při darování mé bytové jednotky v návaznosti na nový občanský zákoník? Bude se dar danit, či nikoliv?

Roční zúčtování daně - HPP a DPPArchiv

20.8.2014, Ing. Renata Konvičná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náš zaměstnanec je u nás zaměstnán na hlavní pracovní poměr a má podepsané prohlášení k dani. V březnu a dubnu 2014 měl ještě k tomu uzavřenou dohodu o provedení práce u jiného zaměstnavatele (kde neměl podepsané prohlášení), tím pádem měl tuto dohodu zdaněnou…

Zdanění zpětně přiznaného starobního důchoduArchiv

19.8.2014, Ing. Renata Konvičná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosím o zodpovězení dotazu týkající ho se zdanění zpětně přiznaného starobního důchodu.

Spolek - jednoduché účetnictvíArchiv

14.8.2014, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Může spolek (spolek amatérského divadla) vést pouze jednoduché účetnictví podle novelizovaného zákona o účetnictví, konkrétně § 38a ZoÚ?

Pojištění členům statutárních orgánů v r. 2014Archiv

11.8.2014, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1.1.2014 zaniklo zákonné pojištění členům statutárních orgánů.

Prodej rozestavěné nemovitosti v r. 2014Archiv

5.8.2014, Ing. Pavel Novák , Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 7 zákona č. 340/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, jsou od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeny tyto nové…

Bezúročné půjčky v r. 2014Archiv

29.7.2014, Ing. Dalimila Švihálková Mirčevská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné od 1. 1. 2014 poskytnout bezúročnou půjčku od mateřské společnosti (100% vlastník) do dceřiné společnosti? Případně jaké jsou dopady do smluv, které byly sjednány před 1. 1.…

Benefity členům statutárních orgánů v r. 2014Archiv

22.7.2014, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích upravujeme firemní dokumenty a vztahy do souladu s nimi. Pro výkon funkce statutárního orgánu společnosti budeme uzavírat nové smlouvy dle § 59 zákona č. 90/2012 Sb., ve kterém…

Odpisy - cena bytuArchiv

17.7.2014, Ing. Milena Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občan si v r. 2013 koupil byt v Praze, jehož součástí jsou i podíly na pozemcích (pod budovou, hřiště, okolo budovy). Byt obratem pronajal. Proti příjmům počítá skutečné náklady, tj. hlavně odpisy. Je třeba pořizovací cenu bytu snížit o hodnotu pozemků a…

Hranice obratu pro registraci k DPH v r. 2015Archiv

16.7.2014, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mění se v roce 2015 hranice obratu pro registraci plátcovství k DPH na 750 000 Kč? Pokud ano, tzn., že pokud v listopadu 2014 podnikatel již dosáhl obratu např. 760 000 Kč (za 12 kal. měsíců po sobě jdoucích), stává se plátcem DPH od 1.1.2015?…

Osvobození darů od daně 2014Archiv

11.6.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjmy z praktického výcvikuArchiv

6.6.2014, Ing. Renata Konvičná, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdanění příjmů důchodceArchiv

3.6.2014, Ing. Jiří Nigrin, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové hledisko - společníkArchiv

6.5.2014, Ing. Lenka Kruntorádová MBA , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodej stavby 2014Archiv

30.4.2014, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...