dnes je 23.5.2024

Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydleníGarance

19.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 48 ZDPH– Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Změny v zákoně o DPHGarance

16.2.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu týkajícím se změn v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH), nejprve probereme novinky přijaté v průběhu roku 2023. Dále upozorníme na některé nové výkladové pokyny GFŘ a v závěru upozorníme na novinky pro rok 2024 zejména…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Sazby daně u zdanitelného plněníGarance

1.2.2024, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Informace GFŘ ke stanovení základu daně při změně sazeb DPH

31.1.2024, Zdroj: Česká daňová správa

GFŘ vydalo v návaznosti na přijaté změny novou informaci, která shrnuje základní pravidla a přístupy pro uplatnění DPH v případech, kdy byla přijata a zdaněna úplata před uskutečněním zdanitelného plnění (zálohová platba) a v období uskutečnění zdanitelného…

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2024

17.1.2024, Zdroj: Česká daňová správa

Generální finanční ředitelství vydalo novou informaci v souvislosti se změnami v sazbách DPH od ledna 2024.

Změny v DPH od 1. 1. 2024 na základě konsolidačního balíčku

14.12.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (tzv. konsolidační balíček), definitivně prošel celým legislativním procesem a byl zveřejněn ve Sbírce zákonů jako zákon č. 349/2023…

Změny v uplatnění sazeb DPH od 1. 1. 2024Garance

11.12.2023, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku se zaměříme na změny v oblasti sazeb daně z přidané hodnoty, a to v návaznosti na novelu zákona o DPH, která je v době přípravy článku po podpisu prezidentem a očekává se její vydání ve Sbírce zákonů (lze ji najít na webových stránkách…

Nový stavební zákon a jeho možné dopady do daňové oblasti aneb budou/jsou související změny v daních?Garance

19.9.2023, Ing. Petr Koubovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový stavební zákon je tu. Přichází s ním velké změny. Platí to, ale jen v oblasti stavebně právní, anebo se děje něco zásadního pro oblast daňovou? Právě na tuto a další podobné otázky se budu snažit mimo jiné odpovědět v rámci tohoto…

Prominutí DPH při dodání elektřiny a plynuArchiv

8.12.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodání elektřiny a plynu podléhá DPH v základní sazbě 21 %. Pokud plátce přijme platbu před uskutečněním zdanitelného plnění na dodání plynu nebo elektřiny, použije se postup podle § 20a ZDPH, kdy vzniká povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty.…

Sazby DPH u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využitíArchiv

21.4.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha č. 2 – Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně

Informace ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2021

18.2.2021, Zdroj: Česká daňová správa

Generální finanční ředitelství vydalo informaci, jejímž cílem je upozornit na snížení sazby DPH u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití od 1. 1. 2021 a upřesnit definici komunálního odpadu pro účely zákona o…

Prominutí DPH u respirátorů na dva měsíce

3.2.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí promine na omezenou dobu dvou měsíců daň z přidané hodnoty na respirátory kategorie FFP2 a vyšší. Účelem opatření je zpřístupnit tyto ochranné pomůcky kriticky potřebné pro zastavení šíření pandemie běžné…

Novinky v DPH od roku 2021Archiv

3.12.2020, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Blížící se konec roku bývá obdobím příprav na změny v daních od roku příštího. Ty jsou v českých podmínkách zpravidla spojeny s nejistotou, jak dopadne legislativní proces. Například návrh novelizace týkající se obchodování se zbožím v rámci EU s navrženou…

Minimální výše základní sazby daně z přidané hodnotyArchiv

22.10.2020, Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Změny sazeb DPH přijaté v souvislosti s výskytem koronaviru SARSCoV-2Archiv

19.10.2020, Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha 2 k ZDPH – Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně

Změny sazeb daně z přidané hodnoty od 1. 7. 2020Archiv

14.7.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě zákona č. 299/2020 Sb., kterým se s účinností od 1. 7. 2020 mění zákon o DPH se v příloze č. 2 k zákonu o DPH, ve které jsou uvedeny služby podléhající první snížené sazbě daně 15 %, zrušují položky, které se týkají osobní dopravy lanovými a visutými…

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020

8.7.2020, Zdroj: Česká daňová správa

Finanční správa vydala doplňující informace k vybraným změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020.

Ministerstvo financí předložilo k urychlenému projednání protikrizový daňový balíček

26.5.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

V rámci dalších opatření, která by měla pomoci všem podnikatelům i firmám překonat dopady koronavirové epidemie, předložilo Ministerstvo financí v pondělí 25. května návrh dalších daňových změn. V oblasti ubytovacích služeb, vstupného na kulturní a sportovní…

Připomínáme, od 1. května se snižují některé sazby DPH!

30.4.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

S účinností od 1. května 2020 dochází k výraznému snížení daně z přidané hodnoty u celé řady zboží a služeb na 10 %. Nově jsou ve druhé snížené sazbě DPH zařazeny oblast stravování, některé řemeslné a odborné služby a také vodné a stočné. Dále se sjednotily…

Sazbová novela zákona o DPH od 1. 5. 2020Archiv

6.4.2020, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti sazeb daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH” nebo „daň”) dochází s účinností od 1. 5. 2020 k podstatným změnám. Sazby daně zůstávají dle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH”) shodné…

Změny sazeb DPH v roce 2020Archiv

31.3.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Článek se zabývá problematikou změn sazeb daně z přidané hodnoty v roce 2020.

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020

20.3.2020, Zdroj: Česká daňová správa

Generální finanční ředitelství vydalo v návaznosti na novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty Informaci ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020.

Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020

20.12.2019, Zdroj: Česká daňová správa

Generální finanční ředitelství zveřejnilo Informaci k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od ledna 2020. S účinností od 1. 1. 2020 je zákonem č. 80/2019 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, změněn text § 47 odst. 3 zákona o DPH ve…

Další fáze EET startují od 1. května 2020

11.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o evidenci tržeb vychází ve Sbírce zákonů jako zákon č. 256/2019 Sb. Jelikož ke zveřejnění nedošlo do konce září, bude start evidence tržeb pro zbylé podnikatele povinný až šest měsíců od platnosti zákona, tj. od 1. 5.…

Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydleníArchiv

18.4.2019, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 49 ZDPH– Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení

Informace k novelám zákona o DPH včetně daňového balíčku 2019

12.4.2019, Zdroj: Česká daňová správa

V prvním čtvrtletí roku 2019 nabyly účinnosti hned tři zákony, které novelizují zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Jde o tyto následující.

Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u dopravy osob lanovými dráhami od 1. 2. 2019

15.2.2019, Zdroj: Česká daňová správa

Generální finanční ředitelství se vyjádřilo k otázce, zda se od účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty, která od 1. 2. 2019 snížila sazbu DPH na 10 % u pravidelné hromadné přepravy osob a jejich zavazadel, tato sazba daně týká i dopravy osob visutými…

Změna sazby DPH u hromadné přepravy osob v roce 2019

18.1.2019, Zdroj: Česká daňová správa

Novela zákona o DPH snižuje sazbu DPH u pravidelné hromadné přepravy osob a jejich zavazadel. Nově bude aplikována 10% sazba.

Aktuální informace z oblasti DPHArchiv

16.10.2018, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu I. pololetí 2018 pokračovalo v Bruselu projednávání několika návrhů novel směrnice o společném systému DPH (2006/112/ES, dále „směrnice”) a souvisejícího nařízení Rady, které má novelizovat nařízení č. 282/2011. Novelizované předpisy mají přinést…

Jaký je stav projednávané novely k EET?

28.8.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připravovaná novela zákona o evidenci tržeb je stále v Poslanecké sněmovně. V případě schválení přinese nejen změny v některých sazbách DPH, ale dotkne se i evidence tržeb u menších…

Informace k chystané novele zákona o evidenci tržeb

25.5.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely zákona o evidenci tržeb, která kromě reakce na rozhodnutí Ústavního soudu obsahuje i drobná upřesnění v návaznosti na dosavadní aplikační…

Návrh novely zákona o DPH snižuje DPH u vybraných komodit a služeb

28.3.2018, Zdroj: Česká daňová správa

Ministerstvo financí navrhuje nižší DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby (např. opravy oděvů a obuvi, jízdních kol, kadeřnické služby a další). Změny jsou obsahem novely zákona o DPH, kterou MF předložilo do vnějšího připomínkového…

Snížení DPH u novin a časopisů od 1. 3. 2017Archiv

28.2.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

S ročním výnosem téměř 350 miliard Kč je daň z přidané hodnoty („DPH”) nejvýznamnější českou daní, na níž stojí financování veřejného sektoru. Jejími přednostmi jsou: univerzálnost (umí zdanit také služby), neutralita (pro plátce není nákladem) a spolehlivost…

Snížení sazby DPH u novin a časopisů od 1. 3. 2017

16.2.2017, Zdroj: Česká daňová správa

Dne 14. 2. 2017 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby…

Sazba DPH u novin a časopisů je definitivně přeřazena do 10% sazby DPH

18.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanci přehlasovali prezidentovo veto, čímž umožnili, že sazba DPH u novin a časopisů bude spadat do 10% sazby DPH, tj. druhé snížené.

Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016

5.12.2016, Česká daňová správa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydává novou Informaci k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016, které jsou nově zařazeny v souvislosti se zavedením EET do nižší sazbové…

EET odstartovala a přinesla i snížení DPH u stravovacích služeb

1.12.2016, Zdroj: Česká daňová správa

Připomeňme, že od 1. prosince dochází ke snížení sazby DPH u stravovacích služeb v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o evidenci tržeb.

Snížení sazby DPH u novin a časopisů již od 1. 1. 2017?

25.11.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2017 by mohlo dojít ke snížení sazby DPH u novin a časopisů. V současné době jsou noviny a časopisy zařazeny do první snížené sazby daně (tj. ve výši 15 %), nově by mohly spadat pod druhou sníženou sazbu, tj. ve výši 10…

Aktuální informace z oblasti DPHArchiv

15.11.2016, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku přinášíme přehled aktuálního legislativního dění z oblasti DPH v Bruselu i v ČR.

Daňové změny kvůli EET od prosince 2016Archiv

14.9.2016, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

A je to tady! Od prosince se rozběhne hodně diskutovaná elektronická evidence tržeb („EET”), díky níž se správci daně ihned on-line dozvědí o „každé” platbě v hotovosti za podnikatelskou činnost. Uvozovky u slova – každé – jsou namístě nejméně ze tří důvodů.…

Aktuální informace z oblasti DPHArchiv

1.10.2015, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evropská komise již od r. 2011 avizuje práci na novém systému DPH, který by měl být podle vyjádření Komise jednodušší, efektivnější a odolnější k daňovým podvodům.

Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015

21.7.2015, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Generální finanční ředitelství zveřejnilo další materiál, který se zaměřuje na sjednocení výkladu uplatnění daně z přidané hodnoty u nemovitostí vymezených v § 48, 49, 56 a 56a zákona o…

Sazba DPH na lékárničkyArchiv

10.3.2015, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsou do 2. snížené sazby DPH od 1. 1. 2015 zahrnuty i lékárničky a autolékárničky?

Novela zákona o DPH 2015 - druhá snížená sazba daněArchiv

5.3.2015, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K 1. 1. 2015 došlo mimo jiné v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH”) ke změně v oblasti sazeb daně. Až do konce roku 2014 se v jednotlivých verzích zákonů o DPH (včetně zákona č. 588/1992 Sb.) objevovaly vždy…

Řádná novela DPH 1. částArchiv

25.2.2015, Ing. Štěpánka Hesová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Třetí, tzv. řádná novela, ukončila svůj legislativní proces dne 31. prosince 2014, kdy byla vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 143 jako zákon č. 360/2014 Sb. (dále jen „řádná novela”) s dělenou účinností od 31. prosince 2014, od 1. ledna 2015 a od 1. ledna…

Jak správně aplikovat sazby DPH od 1. 1. 2015?

6.2.2015, Zdroj: Česká daňová správa

Na základě novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účinných od roku 2015 došlo ke změnám i v oblasti sazeb daně. Nejzásadnější změnou je zavedení druhé snížené sazby daně ve výši 10 % a vymezení okruhu zboží této sazbě podléhající. Sazby ve výši…

Přehled změn v zákoně o DPH 2015Archiv

29.1.2015, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...