dnes je 1.2.2023

Sazby daně u zdanitelného plněníGarance

31.1.2023, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Změny v zákoně o DPHGarance

7.11.2022, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na rozdíl od minulých let se zákon o DPH od 1. 1. 2022 téměř neměnil. Zaznamenáváme jen změny z dřívějších daňových balíčků, které začaly platit později, anebo drobné změny v souvislosti se změnami jiných zákonů. Tyto změny si připomeneme na úvod. Poté zmíníme…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydleníArchiv

22.4.2022, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 48 ZDPH– Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení

Dostupné v časových verzích: 2022 | 2021 | 2020

Prominutí DPH při dodání elektřiny a plynuGarance

8.12.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dodání elektřiny a plynu podléhá DPH v základní sazbě 21 %. Pokud plátce přijme platbu před uskutečněním zdanitelného plnění na dodání plynu nebo elektřiny, použije se postup podle § 20a ZDPH, kdy vzniká povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty.…

Sazby DPH u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využitíArchiv

21.4.2021, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha č. 2 – Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně

Informace ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2021

18.2.2021, Zdroj: Česká daňová správa

Generální finanční ředitelství vydalo informaci, jejímž cílem je upozornit na snížení sazby DPH u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití od 1. 1. 2021 a upřesnit definici komunálního odpadu pro účely zákona o…

Prominutí DPH u respirátorů na dva měsíce

3.2.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí promine na omezenou dobu dvou měsíců daň z přidané hodnoty na respirátory kategorie FFP2 a vyšší. Účelem opatření je zpřístupnit tyto ochranné pomůcky kriticky potřebné pro zastavení šíření pandemie běžné…

Novinky v DPH od roku 2021Archiv

3.12.2020, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Blížící se konec roku bývá obdobím příprav na změny v daních od roku příštího. Ty jsou v českých podmínkách zpravidla spojeny s nejistotou, jak dopadne legislativní proces. Například návrh novelizace týkající se obchodování se zbožím v rámci EU s navrženou…

Minimální výše základní sazby daně z přidané hodnotyArchiv

22.10.2020, Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Směrnice rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Změny sazeb DPH přijaté v souvislosti s výskytem koronaviru SARSCoV-2Archiv

19.10.2020, Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha 2 k ZDPH – Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně

Změny sazeb daně z přidané hodnoty od 1. 7. 2020Archiv

14.7.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na základě zákona č. 299/2020 Sb., kterým se s účinností od 1. 7. 2020 mění zákon o DPH se v příloze č. 2 k zákonu o DPH, ve které jsou uvedeny služby podléhající první snížené sazbě daně 15 %, zrušují položky, které se týkají osobní dopravy lanovými a visutými…

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020

8.7.2020, Zdroj: Česká daňová správa

Finanční správa vydala doplňující informace k vybraným změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020.

Ministerstvo financí předložilo k urychlenému projednání protikrizový daňový balíček

26.5.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

V rámci dalších opatření, která by měla pomoci všem podnikatelům i firmám překonat dopady koronavirové epidemie, předložilo Ministerstvo financí v pondělí 25. května návrh dalších daňových změn. V oblasti ubytovacích služeb, vstupného na kulturní a sportovní…

Připomínáme, od 1. května se snižují některé sazby DPH!

30.4.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

S účinností od 1. května 2020 dochází k výraznému snížení daně z přidané hodnoty u celé řady zboží a služeb na 10 %. Nově jsou ve druhé snížené sazbě DPH zařazeny oblast stravování, některé řemeslné a odborné služby a také vodné a stočné. Dále se sjednotily…

Sazbová novela zákona o DPH od 1. 5. 2020Archiv

6.4.2020, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti sazeb daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH” nebo „daň”) dochází s účinností od 1. 5. 2020 k podstatným změnám. Sazby daně zůstávají dle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH”) shodné…

Změny sazeb DPH v roce 2020Archiv

31.3.2020, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Článek se zabývá problematikou změn sazeb daně z přidané hodnoty v roce 2020.

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020

20.3.2020, Zdroj: Česká daňová správa

Generální finanční ředitelství vydalo v návaznosti na novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty Informaci ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020.

Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020

20.12.2019, Zdroj: Česká daňová správa

Generální finanční ředitelství zveřejnilo Informaci k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od ledna 2020. S účinností od 1. 1. 2020 je zákonem č. 80/2019 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, změněn text § 47 odst. 3 zákona o DPH ve…

Další fáze EET startují od 1. května 2020

11.10.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o evidenci tržeb vychází ve Sbírce zákonů jako zákon č. 256/2019 Sb. Jelikož ke zveřejnění nedošlo do konce září, bude start evidence tržeb pro zbylé podnikatele povinný až šest měsíců od platnosti zákona, tj. od 1. 5.…

Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydleníArchiv

18.4.2019, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 49 ZDPH– Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení

Informace k novelám zákona o DPH včetně daňového balíčku 2019

12.4.2019, Zdroj: Česká daňová správa

V prvním čtvrtletí roku 2019 nabyly účinnosti hned tři zákony, které novelizují zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Jde o tyto následující.

Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u dopravy osob lanovými dráhami od 1. 2. 2019

15.2.2019, Zdroj: Česká daňová správa

Generální finanční ředitelství se vyjádřilo k otázce, zda se od účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty, která od 1. 2. 2019 snížila sazbu DPH na 10 % u pravidelné hromadné přepravy osob a jejich zavazadel, tato sazba daně týká i dopravy osob visutými…

Změna sazby DPH u hromadné přepravy osob v roce 2019

18.1.2019, Zdroj: Česká daňová správa

Novela zákona o DPH snižuje sazbu DPH u pravidelné hromadné přepravy osob a jejich zavazadel. Nově bude aplikována 10% sazba.

Aktuální informace z oblasti DPHArchiv

16.10.2018, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu I. pololetí 2018 pokračovalo v Bruselu projednávání několika návrhů novel směrnice o společném systému DPH (2006/112/ES, dále „směrnice”) a souvisejícího nařízení Rady, které má novelizovat nařízení č. 282/2011. Novelizované předpisy mají přinést…

Jaký je stav projednávané novely k EET?

28.8.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Připravovaná novela zákona o evidenci tržeb je stále v Poslanecké sněmovně. V případě schválení přinese nejen změny v některých sazbách DPH, ale dotkne se i evidence tržeb u menších…

Informace k chystané novele zákona o evidenci tržeb

25.5.2018, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely zákona o evidenci tržeb, která kromě reakce na rozhodnutí Ústavního soudu obsahuje i drobná upřesnění v návaznosti na dosavadní aplikační…

Návrh novely zákona o DPH snižuje DPH u vybraných komodit a služeb

28.3.2018, Zdroj: Česká daňová správa

Ministerstvo financí navrhuje nižší DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby (např. opravy oděvů a obuvi, jízdních kol, kadeřnické služby a další). Změny jsou obsahem novely zákona o DPH, kterou MF předložilo do vnějšího připomínkového…

Snížení DPH u novin a časopisů od 1. 3. 2017Archiv

28.2.2017, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

S ročním výnosem téměř 350 miliard Kč je daň z přidané hodnoty („DPH”) nejvýznamnější českou daní, na níž stojí financování veřejného sektoru. Jejími přednostmi jsou: univerzálnost (umí zdanit také služby), neutralita (pro plátce není nákladem) a spolehlivost…

Snížení sazby DPH u novin a časopisů od 1. 3. 2017

16.2.2017, Zdroj: Česká daňová správa

Dne 14. 2. 2017 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby…

Sazba DPH u novin a časopisů je definitivně přeřazena do 10% sazby DPH

18.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanci přehlasovali prezidentovo veto, čímž umožnili, že sazba DPH u novin a časopisů bude spadat do 10% sazby DPH, tj. druhé snížené.

Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016

5.12.2016, Česká daňová správa, Zdroj: Verlag Dashöfer

Generální finanční ředitelství vydává novou Informaci k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 2016, které jsou nově zařazeny v souvislosti se zavedením EET do nižší sazbové…

EET odstartovala a přinesla i snížení DPH u stravovacích služeb

1.12.2016, Zdroj: Česká daňová správa

Připomeňme, že od 1. prosince dochází ke snížení sazby DPH u stravovacích služeb v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o evidenci tržeb.

Snížení sazby DPH u novin a časopisů již od 1. 1. 2017?

25.11.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. ledna 2017 by mohlo dojít ke snížení sazby DPH u novin a časopisů. V současné době jsou noviny a časopisy zařazeny do první snížené sazby daně (tj. ve výši 15 %), nově by mohly spadat pod druhou sníženou sazbu, tj. ve výši 10…

Aktuální informace z oblasti DPHArchiv

15.11.2016, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku přinášíme přehled aktuálního legislativního dění z oblasti DPH v Bruselu i v ČR.

Daňové změny kvůli EET od prosince 2016Archiv

14.9.2016, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

A je to tady! Od prosince se rozběhne hodně diskutovaná elektronická evidence tržeb („EET”), díky níž se správci daně ihned on-line dozvědí o „každé” platbě v hotovosti za podnikatelskou činnost. Uvozovky u slova – každé – jsou namístě nejméně ze tří důvodů.…

Aktuální informace z oblasti DPHArchiv

1.10.2015, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evropská komise již od r. 2011 avizuje práci na novém systému DPH, který by měl být podle vyjádření Komise jednodušší, efektivnější a odolnější k daňovým podvodům.

Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015

21.7.2015, Zdroj: Generální finanční ředitelství

Generální finanční ředitelství zveřejnilo další materiál, který se zaměřuje na sjednocení výkladu uplatnění daně z přidané hodnoty u nemovitostí vymezených v § 48, 49, 56 a 56a zákona o…

Sazba DPH na lékárničkyArchiv

10.3.2015, Ing. Eva Krekulová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsou do 2. snížené sazby DPH od 1. 1. 2015 zahrnuty i lékárničky a autolékárničky?

Novela zákona o DPH 2015 - druhá snížená sazba daněArchiv

5.3.2015, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K 1. 1. 2015 došlo mimo jiné v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH”) ke změně v oblasti sazeb daně. Až do konce roku 2014 se v jednotlivých verzích zákonů o DPH (včetně zákona č. 588/1992 Sb.) objevovaly vždy…

Řádná novela DPH 1. částArchiv

25.2.2015, Ing. Štěpánka Hesová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Třetí, tzv. řádná novela, ukončila svůj legislativní proces dne 31. prosince 2014, kdy byla vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 143 jako zákon č. 360/2014 Sb. (dále jen „řádná novela”) s dělenou účinností od 31. prosince 2014, od 1. ledna 2015 a od 1. ledna…

Jak správně aplikovat sazby DPH od 1. 1. 2015?

6.2.2015, Zdroj: Česká daňová správa

Na základě novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účinných od roku 2015 došlo ke změnám i v oblasti sazeb daně. Nejzásadnější změnou je zavedení druhé snížené sazby daně ve výši 10 % a vymezení okruhu zboží této sazbě podléhající. Sazby ve výši…

Přehled změn v zákoně o DPH 2015Archiv

29.1.2015, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o DPH 2015 - Uplatnění DPH u staveb pro bydlení a staveb pro sociální bydleníArchiv

28.1.2015, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 360/2014 Sb., došlo mimo jiné k přepracování ustanovení zákona týkajících se staveb pro bydlení a staveb pro sociální…

DPH u veterinárních lékůArchiv

22.12.2014, Ing. Ivana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vztahuje se od 1. 1. 2015 sazba DPH 10 % i na veterinární léky, u kterých je do konce roku 2014 použita sazba 21 %?

Sazba daně na brožuryArchiv

19.12.2014, Ing. Martina Matějková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem podnikání naší společnosti je přeprava osob. V té souvislosti prodáváme občanům jízdní řády. Jedná se o tištěné jízdní řády ve formátu brožury. Brožura obsahuje méně než 15 % reklamy. Už z principu brožury vyplývá, že se nejedná o knižní vazbu v…

Sazbová novela zákona o DPH od 1. ledna 2015 - 2. částArchiv

17.12.2014, Ing. Štěpánka Hesová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhá, tzv. sazbová, novela ukončila svůj legislativní proces dne 19. listopadu 2014, kdy byla vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 108 pod č. 262/2014 Sb. (dále jen „sazbová novela”) s účinností od 1. ledna 2015, o čemž jsme Vás informovali  v tomto článku .…

Sazbová novela zákona o DPH od 1. ledna 2015 - 1. částArchiv

2.12.2014, Ing. Štěpánka Hesová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 6. listopadu 2014 podepsal pan prezident novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále „ZDPH”), sněmovní tisk č. 251 neboli senátní tisk č. 345, dále jen „sazbová novela DPH”. Novela vyšla ve Sbírce zákonů rozeslané dne 19. listopadu 2014 pod…

Nahrávám...
Nahrávám...