dnes je 17.4.2024

Nový zákon o veřejných dražbách č. 250/2023 Sb.

19.9.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Ve Sbírce zákonů v částce 115 vyšel nový zákon o veřejných dražbách, který odstraňuje nesoulad stávající právní úpravy veřejné dražby s občanským právem a sjednocuje pravidla pro konání…

Přehled změn pro podnikatele od 1. 7. 2023

10.7.2023, Zdroj: MPO ČR, Verlag Dashöfer

Od 1. července se dotklo podnikatelů několik změn v souvislosti s nabytím účinnosti právních předpisů.

Nový zákon o ochraně oznamovatelů

21.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. s účinností od 1. 8. 2023 upravuje v souladu s legislativou EU pravidla pro oznamování a posuzování případného protiprávního jednání a zavedení interního oznamovacího systému (tzv.…

Změny v poskytování humanitární dávky

19.5.2023, Zdroj: MPSV ČR

Od 1. července 2023 se připravuje změna v poskytování humanitární dávky. Změní se výše humanitární dávky. Nově budeme rozlišovat zranitelné a nezranitelné osoby.

K novele zákona o ochraně zaměstnanců před platební neschopností zaměstnavatele

25.4.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Senát schválil novelu zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Úprava přináší zpřesnění podmínek při podání a vyřízení žádosti o pokrytí dlužných mzdových nároků zaměstnanců, jejichž zaměstnavatel se dostal do platební…

K novele zákona Lex Ukrajina od 1. 7. 2023

12.4.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Novela zákona Lex Ukrajina 5 přináší od 1. července některé změny, které souvisí s pomocí ukrajinským uprchlíkům. Humanitární dávka bude pojata jako příspěvek na náklady spojené s životními potřebami a nově také s bydlením. Solidární příspěvek zůstává až do…

Novela zákona o ochraně spotřebitele přináší lepší ochranu spotřebitele

2.2.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Lepší ochrana spotřebitelů v řadě oblastí – to přináší novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, která nabyla účinnosti 6. ledna 2023. Zvyšuje se mimo jiné ochrana zranitelné skupiny zákazníků při uzavírání smluv po telefonu, při…

Povolovací řízení pro menší obnovitelné zdroje se zjednodušuje

1.2.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Z deseti na 50 kW se zvyšuje limit výkonu pro menší obnovitelné zdroje včetně solárních elektráren, od kterého musejí majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny. Úpravu přináší novela energetického zákona, která zjednodušuje povolovací řízení pro menší…

Ke zvýšení přídavku na dítě a příspěvku na bydlení od ledna 2023

21.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda schválila řadu opatření, která jsou za současné situace pilířem pomoci domácnostem. Podle návrhu MPSV má od ledna 2023 dojít k některým úpravám v souvislosti s příspěvkem na bydlení. Zvýší se také přídavky na děti, pravidelná podpora pro nízkopříjmové…

K novele energetického zákona

8.6.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Poslanecká sněmovna schválila novelu energetického zákona, která má přispět k posílení energetické bezpečnosti a lepší ochraně spotřebitelů. Aby mohla novela platit co nejdříve, je projednávána ve stavu legislativní…

Změny ve výplatě humanitární dávky a příspěvku pro solidární domácnost

24.5.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Připravují se změny ve výplatě humanitární dávky a příspěvku pro solidární domácnost, a to v rámci úpravy zákona "lex Ukrajina" a souvisejícího nařízení vlády.

Ke změnám evidence skutečných majitelů od 1. 6. 2021

12.5.2021, Zdroj: Portál justice.cz

Dne 1. 6. 2021 nabývá účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („ZESM“), který zásadně mění řadu koncepčních a praktických otázek fungování evidence skutečných majitelů. Cílem zákona je zracionalizovat a zpřesnit právní úpravu…

K novele insolvenčního zákona

24.11.2020, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Tzv. lex covid justice II vyšel ve Sbírce zákonů (zákon č. 460/2020 Sb.). Co přináší?

Jak zajistit bezpečné pracovní prostředí v době koronaviru?

10.11.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí základní doporučení pro zaměstnavatele, která mají přispět k ochraně zdraví zaměstnanců na pracovišti a omezit tak šíření…

Vláda schválila nový stavební zákon

3.9.2020, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Vláda ČR v pondělí 24. srpna 2020 schválila nový stavební zákon. Nyní o něm bude jednat Poslanecká sněmovna. Hlavním cílem tohoto zákona je především urychlit proces povolování staveb.

K novele občanského zákoníku od 1. 7. 2020

27.5.2020, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Od 1. července dochází zákonem č. 163/2020 Sb. k novelizaci občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů. Změny se týkají zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev; novelizace přináší také mnohá…

Vláda schválila další balíček opatření pro nejvíce postižené pandemií

2.4.2020, Zdroj: Vláda

Jednorázová podpora 25 000 korun pro osoby samostatně výdělečně činné, úhrada většiny mzdových nákladů pro zaměstnavatele postižené nařízeními vlády či dopady koronavirové krize, návrh na pomoc lidem v exekuci. Vláda na jednání v úterý 31. března 2020…

Vláda schválila novou odpadovou legislativu a novelizaci zákona o státním občanství

16.12.2019, Zdroj: Vláda

Vláda předloží do Poslanecké sněmovny k projednání nový zákon o odpadech a tři související zákony a také novelu zákona o státním občanství.

Živnostenský balíček, který sníží administrativní zátěž podnikatelů, je před spuštěním

12.8.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Statistických formulářů, které musí vyplňovat živnostníci, bude méně. S tím a s dalším snížením administrativy počítá vládní plán. Na redukci povinností podnikatelů pracuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem financí, dalšími…

Novelizace nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností od 1. 7. 2019

21.6.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 13. 6. 2019 bylo zveřejněno nové nařízení vlády č. 143/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost tohoto nařízení je od 1. 7.…

K novele insolvenčního zákona účinné od 1. 6. 2019

10.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující text se zabývá novelou insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů jako zákon č. 31/2019 Sb. (dále jen „novela“). Novela byla navržena vládou v lednu 2018, přijata byla v Poslanecké sněmovně s konečnou…

MPSV zavádí pro sociální podnikatele zvýhodněný úvěr s poradenstvím

23.4.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) uvolnilo z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) dalších 400 milionů korun pro sociální podniky. Nejde o klasickou dotační podporu projektových záměrů, ale o nový finanční nástroj - zvýhodněný úvěr s poradenstvím,…

Právní elektronický systém pomůže všem podnikatelům

12.2.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo podpořit Hospodářskou komoru ČR v rozvoji obsahu právního elektronického systému (PES), který přehledně na jednom místě zpřístupní podnikatelům všechny povinnosti vyplývající pro ně z právních…

K novele občanského zákoníku od 1. 7. 2018

17.8.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslední větší novela občanského zákoníku daná zákonem č. 111/2018 Sb. přinesla od 1. července změny týkající se činnosti v oblasti cestovního ruchu.

K novele živnostenského zákona od 1. 7. 2018

18.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. července jsou účinné změny v živnostenském zákoně dané zákonem č. 111/2018 Sb. Změny se týkají oblasti cestovního ruchu.

GDPR a používání kamer a kamerových záznamů

6.6.2018, Zdroj: ÚOOÚ

Níže naleznete odpovědi na některé často kladené otázky týkající se kamer a kamerových záznamů, které zaznamenal Úřad pro ochranu osobních údajů, a to ve vztahu k novému nařízení o ochraně osobních údajů – tzv.…

GDPR pro poskytovatele sociálních služeb

22.5.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci metodické podpory vydalo dne 10. 4. 2018 doporučený metodický postup pro poskytovatele sociálních služeb poskytující návody a doporučení pro implementaci problematiky ochrany osobních údajů…

GDPR a informace pro malé a střední firmy

22.5.2018, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu s Asociací malých a středních podniků předkládají manuál s názvem „Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR“. Tato příručka má pomoci především menším firmám vyrovnat se s novou legislativou na ochranu…

Příklady aplikace GDPR (2. část)

11.5.2018, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Zde naleznete další modelové příklady aplikace nového nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Příklady aplikace GDPR (1. část)

11.5.2018, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR), které bude platit od 25. května, přinese v praxi zcela jistě řadu konkrétních otázek, jak se má vlastně postupovat. Níže naleznete některé modelové příklady aplikace tohoto…

Příklady aplikace GDPR (3. část)

11.5.2018, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Další modelové příklady aplikace nového nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)...

Deset otázek a odpovědí ke GDPR

27.4.2018, Zdroj: Ministerstvo vnitra

Níže naleznete deset otázek a odpovědí k novému obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – známému pod zkratkou GDPR. Připomeňme, že nové nařízení je platné od 25. 5.…

Zákaz kouření v restauracích nadále platí

23.4.2018, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů zrušit zákaz kouření v provozovnách stravovacích služeb. Neshledal toto opatření protiústavní. V dalších dvou bodech Ústavní soud senátorům vyhověl pouze částečně a zbylou většinu zamítl ve prospěch současné právní…

GDPR v kostce

13.4.2018, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

GDPR je nová legislativa EU, která bude platit od 25. 5. 2018. Výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů a zároveň zvýší povinnosti institucí a firem tato data chránit. Níže naleznete základní informace o tom, co nám GDPR…

GDPR a doprovodný český zákon

29.3.2018, Zdroj: AMSP ČR, Verlag Dashöfer

Zákon o zpracování osobních údajů, který implementuje evropské nařízení známé pod zkratkou GDPR, nebude s největší pravděpodobností schválený včas. Teprve minulý týden jej posvětila vláda a má před sebou legislativní proces v Poslanecké sněmovně. Evropské…

Novela živnostenského zákona zákonem č. 289/2017 Sb.

13.10.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 289/2017 Sb. s účinností od 30. 9. 2017 mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších…

Řešení vybraných otázek týkajících se tzv. protikuřáckého zákona

2.6.2017, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví předložilo odpovědi na některé časté dotazy na téma tzv. protikuřáckého zákona. Tento nový zákon č. 65/2017 Sb. nabyl účinnosti dne 31. května…

Novelizace nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností

8.6.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 7. 2016 je účinná novelizace nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, a to přepisem č. 155/2016 Sb.

Co přinese nový zákon o spotřebitelském úvěru?

7.6.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna schválila klíčové opatření z dílny Ministerstva financí, které posílí pozici spotřebitelů na finančním trhu a zpřehlední úvěrový trh. Jde o nový zákon o spotřebitelském úvěru. Ten by měl zamezit současnému stavu, kdy velké množství…

Co je předmětem novelizace zákona o ochraně spotřebitele?

13.10.2015, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a některé další zákony. Zákon o ochraně spotřebitele přináší především institut mimosoudního vyrovnání a pomůže v boji proti nekalým obchodním…

Změny v živnostenském zákoně od roku 2015

12.12.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2015 jsou schváleny tři novely, které mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Dvě z nich jsou účinné hned od 1.1.2015, poslední je účinná až od…

Změna v omezení plateb v hotovosti

4.12.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizací zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, došlo ke snížení limitu pro platby v hotovosti na 270 000 Kč. Změny jsou účinné již od 1. 12. 2014.

První judikát ve věci podvodného přetáčení tachometrů

10.7.2014, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na světě je vůbec první judikát ve věci prodeje automobilů s přetočenými tachometry, o kterém rozhodl Nejvyšší soud.

Smluvní pokuta podle občanského práva

11.6.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový občanský zákoník se zabývá od roku 2014 otázkami zajištění a utvrzení dluhů, tedy i smluvní pokutou, v §§ 2010 až 2052 NOZ. Zákon zde v § 2010 stanoví, že dluh lze utvrdit ujednáním smluvní pokuty nebo uznáním…

Daňové změny 2014 definitivně schváleny

6.12.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna v novém složení na své první schůzi schválila všechna čtyři zákonná opatření Senátu, čímž dala definitivní zelenou daňovým změnám souvisejícím s rekodifikací soukromého…

Nové nařízení vlády pro ochranu práv spotřebitelů od roku 2014

7.11.2013, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vláda schválila nové nařízení vlády, které reaguje na novou právní úpravu v občanském zákoníku. Toto nařízení by mělo pomoci k ochraně práv spotřebitelů před nekalými praktikami.

Senát rozhodoval o daňových změnách 2014

11.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Senát poprvé v jeho historii jednal o návrzích zákonných opatření, které byly doručeny z vlády. Obsahem těchto zákonných opatření jsou především důležité daňové změny související s novým občanským zákoníkem účinným od 1. 1.…

Legislativní změny pro zemědělce

25.9.2013, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Měsíc září přinesl několik nových právních předpisů, které se mohou dotýkat velké části zemědělců.

Nahrávám...
Nahrávám...