dnes je 1.2.2023

Ke zvýšení přídavku na dítě a příspěvku na bydlení od ledna 2023

21.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda schválila řadu opatření, která jsou za současné situace pilířem pomoci domácnostem. Podle návrhu MPSV má od ledna 2023 dojít k některým úpravám v souvislosti s příspěvkem na bydlení. Zvýší se také přídavky na děti, pravidelná podpora pro nízkopříjmové…

K novele energetického zákona

8.6.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Poslanecká sněmovna schválila novelu energetického zákona, která má přispět k posílení energetické bezpečnosti a lepší ochraně spotřebitelů. Aby mohla novela platit co nejdříve, je projednávána ve stavu legislativní…

Změny ve výplatě humanitární dávky a příspěvku pro solidární domácnost

24.5.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Připravují se změny ve výplatě humanitární dávky a příspěvku pro solidární domácnost, a to v rámci úpravy zákona "lex Ukrajina" a souvisejícího nařízení vlády.

Ke změnám evidence skutečných majitelů od 1. 6. 2021

12.5.2021, Zdroj: Portál justice.cz

Dne 1. 6. 2021 nabývá účinnosti zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („ZESM“), který zásadně mění řadu koncepčních a praktických otázek fungování evidence skutečných majitelů. Cílem zákona je zracionalizovat a zpřesnit právní úpravu…

K novele insolvenčního zákona

24.11.2020, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Tzv. lex covid justice II vyšel ve Sbírce zákonů (zákon č. 460/2020 Sb.). Co přináší?

Jak zajistit bezpečné pracovní prostředí v době koronaviru?

10.11.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí základní doporučení pro zaměstnavatele, která mají přispět k ochraně zdraví zaměstnanců na pracovišti a omezit tak šíření…

Vláda schválila nový stavební zákon

3.9.2020, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Vláda ČR v pondělí 24. srpna 2020 schválila nový stavební zákon. Nyní o něm bude jednat Poslanecká sněmovna. Hlavním cílem tohoto zákona je především urychlit proces povolování staveb.

K novele občanského zákoníku od 1. 7. 2020

27.5.2020, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Od 1. července dochází zákonem č. 163/2020 Sb. k novelizaci občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů. Změny se týkají zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev; novelizace přináší také mnohá…

Vláda schválila další balíček opatření pro nejvíce postižené pandemií

2.4.2020, Zdroj: Vláda

Jednorázová podpora 25 000 korun pro osoby samostatně výdělečně činné, úhrada většiny mzdových nákladů pro zaměstnavatele postižené nařízeními vlády či dopady koronavirové krize, návrh na pomoc lidem v exekuci. Vláda na jednání v úterý 31. března 2020…

Vláda schválila novou odpadovou legislativu a novelizaci zákona o státním občanství

16.12.2019, Zdroj: Vláda

Vláda předloží do Poslanecké sněmovny k projednání nový zákon o odpadech a tři související zákony a také novelu zákona o státním občanství.

Živnostenský balíček, který sníží administrativní zátěž podnikatelů, je před spuštěním

12.8.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Statistických formulářů, které musí vyplňovat živnostníci, bude méně. S tím a s dalším snížením administrativy počítá vládní plán. Na redukci povinností podnikatelů pracuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem financí, dalšími…

Novelizace nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností od 1. 7. 2019

21.6.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 13. 6. 2019 bylo zveřejněno nové nařízení vlády č. 143/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost tohoto nařízení je od 1. 7.…

K novele insolvenčního zákona účinné od 1. 6. 2019

10.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující text se zabývá novelou insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů jako zákon č. 31/2019 Sb. (dále jen „novela“). Novela byla navržena vládou v lednu 2018, přijata byla v Poslanecké sněmovně s konečnou…

MPSV zavádí pro sociální podnikatele zvýhodněný úvěr s poradenstvím

23.4.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) uvolnilo z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) dalších 400 milionů korun pro sociální podniky. Nejde o klasickou dotační podporu projektových záměrů, ale o nový finanční nástroj - zvýhodněný úvěr s poradenstvím,…

Právní elektronický systém pomůže všem podnikatelům

12.2.2019, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu se rozhodlo podpořit Hospodářskou komoru ČR v rozvoji obsahu právního elektronického systému (PES), který přehledně na jednom místě zpřístupní podnikatelům všechny povinnosti vyplývající pro ně z právních…

K novele občanského zákoníku od 1. 7. 2018

17.8.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslední větší novela občanského zákoníku daná zákonem č. 111/2018 Sb. přinesla od 1. července změny týkající se činnosti v oblasti cestovního ruchu.

K novele živnostenského zákona od 1. 7. 2018

18.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. července jsou účinné změny v živnostenském zákoně dané zákonem č. 111/2018 Sb. Změny se týkají oblasti cestovního ruchu.

GDPR a používání kamer a kamerových záznamů

6.6.2018, Zdroj: ÚOOÚ

Níže naleznete odpovědi na některé často kladené otázky týkající se kamer a kamerových záznamů, které zaznamenal Úřad pro ochranu osobních údajů, a to ve vztahu k novému nařízení o ochraně osobních údajů – tzv.…

GDPR a informace pro malé a střední firmy

22.5.2018, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu s Asociací malých a středních podniků předkládají manuál s názvem „Příručka pro přípravu malých a středních firem na GDPR“. Tato příručka má pomoci především menším firmám vyrovnat se s novou legislativou na ochranu…

GDPR pro poskytovatele sociálních služeb

22.5.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci metodické podpory vydalo dne 10. 4. 2018 doporučený metodický postup pro poskytovatele sociálních služeb poskytující návody a doporučení pro implementaci problematiky ochrany osobních údajů…

Příklady aplikace GDPR (2. část)

11.5.2018, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Zde naleznete další modelové příklady aplikace nového nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Příklady aplikace GDPR (1. část)

11.5.2018, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou GDPR), které bude platit od 25. května, přinese v praxi zcela jistě řadu konkrétních otázek, jak se má vlastně postupovat. Níže naleznete některé modelové příklady aplikace tohoto…

Příklady aplikace GDPR (3. část)

11.5.2018, Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Další modelové příklady aplikace nového nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)...

Deset otázek a odpovědí ke GDPR

27.4.2018, Zdroj: Ministerstvo vnitra

Níže naleznete deset otázek a odpovědí k novému obecnému nařízení o ochraně osobních údajů – známému pod zkratkou GDPR. Připomeňme, že nové nařízení je platné od 25. 5.…

Zákaz kouření v restauracích nadále platí

23.4.2018, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů zrušit zákaz kouření v provozovnách stravovacích služeb. Neshledal toto opatření protiústavní. V dalších dvou bodech Ústavní soud senátorům vyhověl pouze částečně a zbylou většinu zamítl ve prospěch současné právní…

GDPR v kostce

13.4.2018, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

GDPR je nová legislativa EU, která bude platit od 25. 5. 2018. Výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů a zároveň zvýší povinnosti institucí a firem tato data chránit. Níže naleznete základní informace o tom, co nám GDPR…

GDPR a doprovodný český zákon

29.3.2018, Zdroj: AMSP ČR, Verlag Dashöfer

Zákon o zpracování osobních údajů, který implementuje evropské nařízení známé pod zkratkou GDPR, nebude s největší pravděpodobností schválený včas. Teprve minulý týden jej posvětila vláda a má před sebou legislativní proces v Poslanecké sněmovně. Evropské…

Novela živnostenského zákona zákonem č. 289/2017 Sb.

13.10.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 289/2017 Sb. s účinností od 30. 9. 2017 mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších…

Řešení vybraných otázek týkajících se tzv. protikuřáckého zákona

2.6.2017, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví předložilo odpovědi na některé časté dotazy na téma tzv. protikuřáckého zákona. Tento nový zákon č. 65/2017 Sb. nabyl účinnosti dne 31. května…

Novelizace nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností

8.6.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 7. 2016 je účinná novelizace nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, a to přepisem č. 155/2016 Sb.

Co přinese nový zákon o spotřebitelském úvěru?

7.6.2016, Zdroj: Ministerstvo financí

Poslanecká sněmovna schválila klíčové opatření z dílny Ministerstva financí, které posílí pozici spotřebitelů na finančním trhu a zpřehlední úvěrový trh. Jde o nový zákon o spotřebitelském úvěru. Ten by měl zamezit současnému stavu, kdy velké množství…

Co je předmětem novelizace zákona o ochraně spotřebitele?

13.10.2015, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a některé další zákony. Zákon o ochraně spotřebitele přináší především institut mimosoudního vyrovnání a pomůže v boji proti nekalým obchodním…

Změny v živnostenském zákoně od roku 2015

12.12.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2015 jsou schváleny tři novely, které mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Dvě z nich jsou účinné hned od 1.1.2015, poslední je účinná až od…

Změna v omezení plateb v hotovosti

4.12.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizací zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, došlo ke snížení limitu pro platby v hotovosti na 270 000 Kč. Změny jsou účinné již od 1. 12. 2014.

První judikát ve věci podvodného přetáčení tachometrů

10.7.2014, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na světě je vůbec první judikát ve věci prodeje automobilů s přetočenými tachometry, o kterém rozhodl Nejvyšší soud.

Smluvní pokuta podle občanského práva

11.6.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový občanský zákoník se zabývá od roku 2014 otázkami zajištění a utvrzení dluhů, tedy i smluvní pokutou, v §§ 2010 až 2052 NOZ. Zákon zde v § 2010 stanoví, že dluh lze utvrdit ujednáním smluvní pokuty nebo uznáním…

Daňové změny 2014 definitivně schváleny

6.12.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna v novém složení na své první schůzi schválila všechna čtyři zákonná opatření Senátu, čímž dala definitivní zelenou daňovým změnám souvisejícím s rekodifikací soukromého…

Nové nařízení vlády pro ochranu práv spotřebitelů od roku 2014

7.11.2013, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vláda schválila nové nařízení vlády, které reaguje na novou právní úpravu v občanském zákoníku. Toto nařízení by mělo pomoci k ochraně práv spotřebitelů před nekalými praktikami.

Senát rozhodoval o daňových změnách 2014

11.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Senát poprvé v jeho historii jednal o návrzích zákonných opatření, které byly doručeny z vlády. Obsahem těchto zákonných opatření jsou především důležité daňové změny související s novým občanským zákoníkem účinným od 1. 1.…

Legislativní změny pro zemědělce

25.9.2013, Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Měsíc září přinesl několik nových právních předpisů, které se mohou dotýkat velké části zemědělců.

Občanská sdružení od roku 2014 končí

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občanská sdružení budou od 1. 1. 2014 v souvislosti s novým občanským zákoníkem zrušeny a nahrazeny tzv. "spolky".

Nový občanský zákoník bude účinný od příštího roku

14.3.2013, Zdroj: Vláda

Vláda se rozhodla zachovat účinnost nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014 a jednotného inkasního místa od 1. ledna 2015. Nový občanský zákoník tvoří jednotný právní celek, který shrnuje veškeré soukromé právo do jednoho…

Vláda posílí práva účastníků insolvenčního řízení

28.2.2013, Zdroj: Vláda

Vláda plánuje od příštího roku prosadit změny insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích, které umožní společné oddlužení manželů a oddlužení osob samostatně výdělečně…

Nahrávám...
Nahrávám...