dnes je 14.6.2024

Input:

Pásma paušálního režimu

29.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.5.4 Pásma paušálního režimu

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava
  • § 2a odst. 5 ZDP uvádí (od roku 2023) rozhodné příjmy pro účely určení paušálního pásma pro paušální režim a stanovení daně paušální částkou.

2020   2021–2022   2023–2024  
Paušální daň nezavedena.   Jediné pásmo pro příjmy do 1 000 000 Kč.   1. pásmo pro příjmy

- do 1 000 000 Kč (bez rozlišení) nebo

- do 1 500 000 Kč, je-li alespoň 75 % tvořeno příjmy P80 a příjmy P60, nebo

- do 2 500 000 Kč, je-li alespoň 75 % tvořeno příjmy P80,

2. pásmo pro příjmy

- do 1 500 000 Kč (bez rozlišení) nebo

- do 2 000 000 Kč, je-li alespoň 75 % tvořeno příjmy P80 a příjmy P60,

3. pásmo pro příjmy

- do 2 000 000 Kč (bez rozlišení).  

Komentář:

Příjmy uvedenými v tabulce rozumíme příjmy fyzické osoby ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP. V případě, když fyzická osoba vede účetnictví, uvažují se její příjmy, které by měla, pokud by účetnictví nevedla.

Do příjmů se nezapočítávají:

  • příjmy od daně osvobozené,

  • příjmy, které nejsou předmětem daně,

  • příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a

  • příjmy z podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.

Za příjmy se naopak považují také úroky z vkladů na účtu, který je podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání.

Zkratkou "příjmy P80" rozumíme takové příjmy, ze kterých by bylo možné uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů, tj. příjmy z vodního, lesního a zemědělského hospodaření a příjmy ze živnosti řemeslné. Zkratkou "příjmy P60" rozumíme takové příjmy, ze kterých by bylo možné uplatnit výdaje ve výši 60 % z příjmů, tj. příjmy z neřemeslných živností.

Úprava od roku 2023 byla přijata v důsledku zvýšení hranice obratu pro povinnou registraci k DPH (z částky nad 1 000 000 Kč na částku nad 2 000 000 Kč) a umožňuje tak vstup do paušálního režimu i osobám s příjmy nad 1 000 000 Kč, nepřekročí-li 2 000 000 Kč. Pokud poplatník nepřekročil původní hranici 1 000 000 Kč za rok 2022 a byl

Nahrávám...
Nahrávám...