dnes je 21.4.2024

Novela zákona o ochraně spotřebitele přináší lepší ochranu spotřebitele

2.2.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Lepší ochrana spotřebitelů v řadě oblastí – to přináší novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, která nabyla účinnosti 6. ledna 2023. Zvyšuje se mimo jiné ochrana zranitelné skupiny zákazníků při uzavírání smluv po telefonu, při…

Nový stavební zákon urychlí stavební řízení

8.7.2021, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Jedním z hlavních cílů nového stavebního zákona je především urychlit stavební řízení, tj. aby již nedocházelo ke zbytečným průtahům.

K novele insolvenčního zákona

24.11.2020, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Tzv. lex covid justice II vyšel ve Sbírce zákonů (zákon č. 460/2020 Sb.). Co přináší?

K novele občanského zákoníku od 1. 7. 2020

27.5.2020, Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Od 1. července dochází zákonem č. 163/2020 Sb. k novelizaci občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů. Změny se týkají zejména problematiky bytového spoluvlastnictví a družstev; novelizace přináší také mnohá…

MPSV plánuje podpořit zaměstnanost díky financování dětských skupin a mikrojeslí

9.10.2018, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyslalo do mezirezortního připomínkového řízení novelu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Hlavním cílem je zajistit financování dětských skupin a mikrojeslí ze státního rozpočtu po ukončení dotační…

K novele občanského zákoníku od 1. 7. 2018

17.8.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslední větší novela občanského zákoníku daná zákonem č. 111/2018 Sb. přinesla od 1. července změny týkající se činnosti v oblasti cestovního ruchu.

K novele občanského zákoníku 2017

20.1.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna schválila dne 26. 10. 2016 vládní návrh novely (sněmovní tisk č. 642, usnesení č. 1401) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“). Prezident republiky podepsal návrh zákona dne 20. 12. 2016 a dne 30. 12. 2016 vyšel tento…

Co je předmětem novelizace zákona o ochraně spotřebitele?

13.10.2015, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a některé další zákony. Zákon o ochraně spotřebitele přináší především institut mimosoudního vyrovnání a pomůže v boji proti nekalým obchodním…

Smluvní pokuta podle občanského práva

11.6.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový občanský zákoník se zabývá od roku 2014 otázkami zajištění a utvrzení dluhů, tedy i smluvní pokutou, v §§ 2010 až 2052 NOZ. Zákon zde v § 2010 stanoví, že dluh lze utvrdit ujednáním smluvní pokuty nebo uznáním…

Nahrávám...
Nahrávám...