Daňový kalendář

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 19.3.2018
 1 EUR25,43 CZK (+0,02)
 1 USD20,66 CZK (-0)
 1 GBP29,05 CZK (+0,25)
 100 RUB35,66 CZK (-0,18)
 100 JPY19,45 CZK (-0,06)
více
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,75 % platnost od 2.2.2018
Diskontní sazba0,05 % platnost od 2.11.2012
Lombardní sazba1,5 % platnost od 2.2.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2018
Stravné v ČR  78 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,00 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 30,50 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

 

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

 

 

Nejnovější

Poplatníci, kteří mohou tvořit rezervu na opravy hmotného majetkuGarance

19.3.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 7 odst. 1 ZoR uvádí výčet poplatníků daně z příjmů, kteří mohou tvořit rezervy na opravy hmotného majetku. 2013   2014-2016   2017-2018   Výčet poplatníků daně z příjmů, kteří mohou tvořit rezervy na opravy hmotného majetku:   Výčet ...
více

Snížení základu daně o spoření na penziGarance

19.3.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 15 odst. 5 ZDP uvádí podmínky, na základě nichž si fyzická osoba může svůj základ daně snížit o částky, kterými si spoří na penzi. Možností je více. Limitem pro snížení základu daně je od roku 2017 částka 24 000 Kč ročně, do níž se zahrne úhrn částek…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základní sleva na dani na poplatníkaGarance

19.3.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 35ba odst. 1 písm. a) ZDP umožňuje každému poplatníkovi daně z příjmů, který je fyzickou osobou, snížit svou daň o slevu na poplatníka, od roku 2014 označovanou jako základní sleva. Její výše se v minulosti několikrát měnila, viz následující…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Odpisy majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního zářeníGarance

19.3.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 30b ZDP, ve znění účinném od 1. 1. 2011, upravuje odpisy majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření, pokud se jedná o hmotný majetek zařazený pod kódy klasifikace SKP (platilo 2011 až 2013), resp. CZ-CPA (od roku 2014):
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Omezení daňového nákladu při prodeji cenného papíruGarance

19.3.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 24 odst. 2 písm. w) ZDP limituje daňový náklad - z nabývací ceny akcie, která není oceňována v souladu s účetními předpisy reálnou hodnotou, - z nabývací ceny kmenového listu, který není oceňován v souladu s účetními předpisy reálnou ...
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016

Odpočet na podporu odborného vzděláváníGarance

19.3.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 34 odst. 4 ZDP (v úpravě od roku 2014) umožňuje právnickým i fyzickým osobám uplatnit odpočet na podporu odborného vzdělávání. Pokud není možné tento odpočet odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, lze odpočet realizovat nejpozději ve…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základ daně z nabytí nemovitých věcí a postup při stanovení nabývací hodnotyGarance

16.3.2018, Ing. Věra Engelmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do 2013   2014-31. 10. 2016   1. 11. 2016-2018   Základem daně z převodu nemovitostí je   cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu platná v den nabytí nemovitosti, a to i v případě, je-li cena nemovitosti sjednaná dohodou nižší ...
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2016 | 2015

Osvobození příjmu z prodeje cenného papíru dle výše příjmuGarance

16.3.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 4 odst. 1 písm. w) ZDP osvobozuje příjem fyzické osoby z úplatného převodu cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, nepřesáhne-li jejich úhrn u poplatníka ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč.
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Odpočet na podporu výzkumu a vývojeGarance

16.3.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 34 odst. 4 ZDP umožňuje právnickým i fyzickým osobám uplatnit odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Pokud není možné tento odpočet odečíst z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, lze odpočet realizovat nejpozději ve třetím období následujícím po…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Navrhované změny ve zdanění FO od roku 2019

16.3.2018, Zdroj: Ministerstvo financí
Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení tzv. daňový balíček pro rok 2019. Nejzásadnější navrhovanou změnou je novela zákona o daních z příjmů, která mimo jiné ruší superhrubou mzdu a solidární přirážku. Tyto nesystémové instituty činí ...
více
Nejčtenější

Motivační příspěvek žákovi nebo studentoviGarance

16.4.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 24 odst. 2 písm. zu) ZDP upravuje od 1. 1. 2011 jako daňový náklad motivační příspěvek poskytnutý na základě smluvního vztahu žákovi nebo studentovi připravujícímu se pro poplatníka na výkon profese.
více
ZámekPřístupné pro předplatitele: Živnostník profi
Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Změny v ostatních daňových zákonechGarance

26.1.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsahem tohoto rozboru budou vybrané daňové změny u podnikatelů pro rok 2017 a 2018. Připomeneme také krátce klíčové novinky účinné již od konce minulého roku. Změny v zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH řeší samostatné texty  Změny v zákoně o daních…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Změny v sazbách v oblasti sociálního zabezpečení od 1. 1. 2018Archiv

2.11.2017, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Redukční hranice Od 1. ledna 2018 se zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek nemocenského pojištění a pro výpočet průměrného výdělku pro stanovení výše náhrady mzdy v době prvních 14 ...
více Dostupné v časových verzích: 2017 | 2016 | 2015

Změny v zákoně o DPHGarance

26.1.2018, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z oblasti DPH připomeneme v následujícím textu změny zákona o DPH přijaté v roce 2017 vč. těch, které přináší od 1. 7. 2017 daňový balíček daný zákonem č. 170/2017 Sb. (na základě sněmovního tisku č. 873). Zmíníme se dále i o novele ZDPH platné od 1. 1.…
více Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Tantiémy 2014Archiv

9.12.2014, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chtěla bych se zeptat, jestli mohu výplatu tantiém za rok 2014 jednateli zahrnout do daňově uznatelných nákladů a zda se z nich odvádí sociální a zdravotní pojištění.
více
Nejnovější Právní předpisy
  • 33/2018 Sb. určuje emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018-2029, 2,75 % (vyšlo dne: 22.2.2018 v částce č. 17)
  • 34/2018 Sb. novela nař. vl. č. 74/2015 Sb. (vyšlo dne: 26.2.2018 v částce č. 18)
  • 35/2018 Sb. novela některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny (vyšlo dne: 7.3.2018 v částce č. 19)
  • 36/2018 Sb. novela zák. č. 378/2007 Sb. (vyšlo dne: 7.3.2018 v částce č. 19)
  • 37/2018 Sb. novela vyhl. č. 277/2004 Sb. (vyšlo dne: 7.3.2018 v částce č. 19)
  • 38/2018 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (vyšlo dne: 7.3.2018 v částce č. 19)
  • 39/2018 Sb. novela vyhl. č. 54/2004 Sb. (vyšlo dne: 8.3.2018 v částce č. 20)
  • 40/2018 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 8.3.2018 v částce č. 20)
  • 41/2018 Sb. o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky (vyšlo dne: 13.3.2018 v částce č. 21)
  • 42/2018 Sb. novela vyhl. č. 176/2009 Sb. (vyšlo dne: 13.3.2018 v částce č. 21)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Daňové a účetní novinky
16. 3. 2018 Pátek
RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je seznámení účastníků se změnami v daňové a účetní oblasti, a to zejména v souvislosti se schválenými novelami zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a se změnami v účetních prováděcích vyhláškách a českých účetních standardech.. 

Cestovní náhrady v roce 2018
26. 3. 2018 Pondělí
Jaroslava Pfeilerová

Účastníci tohoto semináře se seznámí s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu
26. 3. 2018 Pondělí
RNDr. Ivan Brychta

Obsahem semináře ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

DPH 2018 v praxi - příklady, příklady, příklady...
5. 4. 2018 Čtvrtek
Olga Holubová

Nejdůležitější a nejfrekventovanější ustanovení zákona budou probrána na příkladech z praxe, v nichž plátci dělají nejvíce chyb. 

Zatřiďování majetku a služeb z pohledu daňových zákonů 2018
6. 4. 2018 Pondělí
RNDr. Ivan Brychta

Cílem semináře je ucelený rozbor aplikace klasifikací v daních, zejména s ohledem na zatřiďování majetku a služeb pro účely daně z příjmů a DPH.