dnes je 15.6.2021

Nejnovější

Finanční leasing zařízení pro výrobu energie ze slunečního zářeníGarance

11.6.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 21d odst. 2 ZDP a § 24 odst. 4 ZDP(oba ve znění od roku 2015, před tím byla úprava v § 24 odst. 16 ZDP) uvádějí podmínky, za nichž je daňově účinnou úplata u finančního leasingu zařízení pro výrobu energie ze slunečního záření, které je odpisováno vlastníkem…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Paušální výdaj na dopravu jako daňový nákladGarance

11.6.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 24 odst. 2 písm. zt) ZDP upravuje podmínky pro uplatnění paušálního výdaje na dopravu coby daňově účinného nákladu. Jde o úpravu zakotvenou v ZDP od 1. 1. 2010 novelou č. 304/2009 Sb., která se však mohla aplikovat již pro zdaňovací období započaté v roce…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Minimální doba užívání u „klasické varianty"Garance

10.6.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 21d odst. 2 ZDPuvádí jako jednu z podmínek, za kterých je úplata za užívání hrazená uživatelem v rámci finančního leasingu daňově uznatelným nákladem. Touto podmínkou je dodržení alespoň minimální doby užívání před vlastním odkupem majetku.…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Výslech svědkůGarance

10.6.2021, Ing. Zdeněk Burda, Ing. Romana Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zdeněk Burda, Ing. Romana Nováková § 8 ZSDP - Svědci a osoby přezvědné § 16 odst. 4 písm. e) ZSDP - Daňová kontrola § 29 ZSDP - Předvolání a předvedení § 37 ZSDP - Pokuty § 96 DŘ - Svědci § 100 DŘ - Předvolání a předvedení § 247 DŘ - Pořádková pokuta 2009-2010   2011-2021   Každý je povinen vypovídat ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2018

K novele zákona o DPH od 1. 7. 2021

10.6.2021, Zdroj: Česká daňová správa

Schvalování novely zákona o DPH, projednávané jako sněmovní tisk 867, finišuje. Klíčovou změnou je především úprava elektronického obchodování od 1. 7. 2021.

Změny v osvobození od daně z pozemků a daně ze staveb a jednotekGarance

9.6.2021, Ing. Jan Koreček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jan Koreček § 4 ZDN - Osvobození od daně z pozemků § 9 ZDN - Osvobození od daně ze staveb a jednotek 2018-2019   2020   2021   Osvobozeny od daně z pozemků jsou:   Osvobozeny od daně z pozemků jsou:   Osvobozeny od daně z pozemků jsou:   Pozemky   remízků, hájů a větrolamů a mezí na orné půdě, trvalých ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

K žádostem o ošetřovné OSVČ za období duben/květen 2021

8.6.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Od 31. 5. 2021 mohou osoby samostatně výdělečně činné opět žádat o „ošetřovné“ v kontextu s pandemií koronaviru. Aktuální podpora se týká období od 6. dubna do 16. května 2021. Žádosti je možné podávat do konce června.

Placení daně z nemovitých věcíGarance

7.6.2021, Ing. Jan Koreček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jan Koreček § 15 odst. 4 ZDN - Minimální daň u spoluvlastnického podílu na nemovité věci § 15 odst. 5 ZDN - Změna splatnosti daně § 16 ZDN - Zvláštní ustanovení o splatnosti daně 2014-2015   2016-2021   Činí-li v obvodu územní působnosti jednoho správce daně daň z pozemků u poplatníka, který podává ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Mimořádné odpisy nového majetkuGarance

7.6.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 30a ZDP umožňuje pro nový majetek zařazený v 1. nebo 2. odpisové skupině uplatnit rychlejší způsob odpisování než je tomu prostřednictvím rovnoměrných nebo zrychlených odpisů.

Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případechGarance

7.6.2021, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Dana Langerová § 92ea ZDPH - Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech Do 30. 6. 2017   1. 7. 2017-2021   Při dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci záruky, nebo dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkonu tohoto práva nabyvatelem, se aplikuje ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
více článků
Nejčtenější

Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osobGarance

6.5.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující text se zaměřuje především na rozbor schválených legislativních změn, které od roku 2021 (a některé i zpětně pro rok 2020) platí pro fyzické osoby v oblasti daně z příjmů. Změny jsou netradiční tím, že se jednak podařilo ve všech případech ukončit…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Změny v sazbách v oblasti sociálního zabezpečení od 1. 1. 2021Garance

18.11.2020, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Marta Ženíšková Redukční hranice Od 1. ledna 2021 se zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek nemocenského pojištění a pro výpočet průměrného výdělku pro stanovení výše náhrady mzdy v době prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti ...

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Oprava základu daně u nedobytných pohledávekGarance

2.4.2020, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika nedobytných pohledávek není jen doménou daně z příjmů a zákona o rezervách. Nedobytné pohledávky mají své dopady také na dani z přidané hodnoty za předpokladu, že plnění, ze kterého nedobytná pohledávka později vznikla, je s místem plnění…

Slevy na dani z titulu investičních pobídekArchiv

7.12.2020, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

... RNDr. Ivan Brychta § 35a ZDP upravuje podmínky pro čerpání slevy z titulu investičních pobídek pro nového investora § 35b ZDP upravuje podmínky pro čerpání slevy z titulu investičních pobídek pro již existující daňový subjekt zákon č. 72/2000 Sb., o investičních podmínkách, upravuje tzv. všeobecné podmínky ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018

Změny v ostatních daňových zákonechGarance

6.5.2021, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsahem tohoto článku jsou informace o vybraných daňových změnách u podnikatelů od roku 2021 (kromě změn v zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH - ty jsou řešeny v samostatných článcích  Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob  a  Změny…

Dostupné v časových verzích: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 220/2021 Sb. novela zák. č. 141/1961 Sb., č. 40/2009 Sb., č. 257/2000 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 92)
  • 221/2021 Sb. o podpoře zahrádkářské činnosti zahrádkářský zákon (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 92)
  • 222/2021 Sb. novela vyhl. č. 37/1992 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 93)
  • 223/2021 Sb. novela vyhl. č. 456/2009 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 93)
  • 224/2021 Sb. novela vyhl. č. 458/2009 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 93)
  • 225/2021 Sb. novela vyhl. č. 345/1999 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 93)
  • 226/2021 Sb. novela vyhl. č. 109/1994 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 93)
  • 227/2021 Sb. novela vyhl. č. 23/1994 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 93)
  • 228/2021 Sb. novela nař. vl. č. 74/2017 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 94)
  • 229/2021 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 94)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Majetek a jeho odpisy (daňový a účetní pohled)

17.6.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Chcete se orientovat v novinkách, které přinesly do oblasti majetku roky 2020 a 2021? Potřebujete opravdu důkladně rozebrat problematiku hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní a účetnictví? Po absolvování tohoto webináře budete umět správně určit vstupní cenu a související odpisy. Zdůrazníme aktuální postupy v roce 2021.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

23.6.2021, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Pokud se ve své praxi setkáváte s transakcemi mezi mateřskou a dceřinou společností, máme přesně pro vás připravený webinář. Dozvíte se, jaká jsou možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Osvojíte si znalosti o společném systému zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení. A mnohem více.

Novela zákona o DPH 2021 - zásadní změny na příkladech a grafech

28.6.2021, On-line, Ing. Jana Ledvinková

Seznamte se se zásadními změnami, které již v zákoně o DPH úderem 1. ledna 2021 nastaly a které nás ještě v létě roku 2021 potkají.

Daňový kalendář
červen 2021
PoÚtStČtSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
Nejbližší daňová povinnost:
16.6.2021 - podání výkazu Intrastat elektronicky
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
16.6.2021 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 14.6.2021
 1 EUR25,42 CZK (+0,09)
 1 USD20,98 CZK (+0,09)
 1 GBP29,6 CZK (+0,04)
 100 RUB29,05 CZK (-0,08)
 100 JPY19,12 CZK (+0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...