dnes je 21.7.2024

Input:

32/2000 F.z., Pokyn č. D-217: k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 301/1999)

32/2000 F.z., Pokyn č. D-217: k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 301/1999)
Pokyn č. D-217
k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka zákonů č. 301/1999)
Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatnění mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Indickou republikou tento pokyn
Článek 1
 
Referent: M. Kamanová, tel. 5704 3398
Č. j. 251/85 885/2000
 
ze dne 14. září 2000
Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku byla podepsána dne 1. října 1998 v Praze. Smlouva vstoupila v platnost dnem 27. září 1999. Podle článku 30 se její ustanovení uplatňují takto:
a)  v Indii:
pokud jde o pobírané příjmy nebo vlastněný majetek za každý daňový rok začínající 1. dubna 2000, nebo později;
b)  v České republice:
(i)  pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje na příjmy vyplácené nebo připisované k 1. lednu 2000 nebo později;
(ii)  pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající
Nahrávám...
Nahrávám...