dnes je 23.5.2024

Input:

Informace GFŘ k prokázání daňové rezidence pro účely srážkové daně

14.2.2013, Zdroj: Generální finanční ředitelstvíDoba čtení: 2 minuty

GFŘ vydalo Informaci k prokázání daňové rezidence u fyzických a právnických osob pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1. 1. 2013.

 

S účinností od 1. 1. 2013 je v § 36 odst. 1 pod písm. c) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění p.p. (dále jen „ZDP“) zavedena 35% sazba daně vybírané srážkou (také jen srážkové daně), která se uplatní, stručně řečeno, při výplatách příjmů daňovým nerezidentům, kteří nejsou rezidenty jiného členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru, nebo nejsou rezidenty státu, s nímž ČR uzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění nebo smlouvu či dohodou upravující výměnu informací v daňových záležitostech (dále jen „smluvní státy“).

Pro stanovení správné sazby srážkové daně je důležité prokázání aktuální daňové rezidence skutečných vlastníků příjmů.

Je-li fyzická osoba považována za rezidenta ČR z důvodu jejího bydliště na území ČR dle ustanovení § 2 odst. 2 ZDP, prokazuje se tato skutečnost zejména platným průkazem totožnosti. Obdobně, je-li právnická osoba považována za

Nahrávám...
Nahrávám...