dnes je 24.4.2024

Input:

Informace o sKartě pro zdravotně postižené osoby

22.6.2012, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcíDoba čtení: 7 minut

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo pro občany se zdravotním postižením soubor nejčastějších otázek a odpovědí o sKartě. Tzv. sKarta (karta sociálních systémů) bude sloužit k novému způsobu výplaty nepojistných dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti.

Dávky, které byly dosud vypláceny třemi různými platebními způsoby (hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně), začnou být postupně vypláceny právě prostřednictvím sKarty. sKarty budou distribuovány v průběhu celého druhého pololetí roku, klient, pro něhož bude sKarta na úřadu práce připravena, bude o tomto spraven písemně s dostatečným předstihem. Karty se bude ve dvou variantách, základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P. Následující text shrnuje základní informace pro budoucí držitele sKaret z řad OZP:

V případě, že člověk má trvalé bydliště jinde než skutečné bydliště a zdravotní stav mu neumožňuje dostavit se na Úřad práce, pod který spadá trvalým bydlištěm, bude možné vyzvednout si sKartu na jiném kontaktním pracovišti Úřadu práce? Jak v tomto případě postupovat?

V případě, že se jedná o osobu, která je imobilní nebo je umístěna v sociálním zařízení, ve zdravotnickém zařízení a není schopna dostavit se na Úřad práce a sKartu si vyzvednout, budou úředníci Úřadů práce schopni zajistit distribuci do domácího prostředí, popřípadě do výše uvedených zařízení? Je možné ve zvláštních případech žádat, aby úřad v duchu „dobré správy úřadu“ kartu doručil do místa bydliště žadatele?

V případě, že si taková osoba bude muset kartu vyzvednout osobně na Úřadu práce, bude stačit plná moc nebo bude muset být zhotovena generální plná moc? Kdo v takovém případě bude hradit notářský poplatek?

V obdobných případech Úřad práce komunikuje s klientem na tzv. korespondenční adrese, je tedy možné objednat doručení sKarty na kontaktní pracoviště ÚP (KoP), které je pro klienta dostupné.

V případě, že je klient v takovém zdravotním stavu, že se nemůže dostavit na KoP, pak může postupovat následovně:

 • buď tak, že je nastartován proces určení opatrovníka, což je však vhodné až v případech, kdy jsou schopnosti a kompetence člověka vážně omezeny
 • mnohem vhodnější je pověřit vybranou osobu plnou mocí (úředně ověřenou), která sKartu převezme, bude moci stanovit klientem určené transakce (trvalý příkaz) a sKartu následně oprávněnému předá. Je vhodné, aby takové zmocnění bylo vystaveno například sociálnímu pracovníkovi obce nebo zařízení sociálních služeb, ale samozřejmě i jakékoliv jiné osobě. Jde o jednorázové zmocnění. Úřední ověření lze provést přímo v místě, kde klient žije či pobývá (sociální služby, domácnost, zdravotnické zařízení). Postačuje úřední ověření příslušným útvarem obecního úřadu, nebo na poště či u notáře. Poplatek obvykle činí 30,- Kč.
 • ÚP je samozřejmě připraven také k tomu, aby zabezpečil předání sKarty v místě, kde klient žije. Pro tyto případy považujeme za vhodné dohodnout takový postup například s poskytovatelem sociálních nebo zdravotních služeb (domovy pro seniory, pečovatelská služba, osobní asistence).

V případě, že osoba má platný průkaz mimořádných výhod do konce roku 2015, bude muset vyměnit stávající a platný průkaz za sKartu systémů nebo bude mít průkaz ZTP a k tomu ještě sKartu?

V okamžiku, kdy bude klientovi vydána sKarta s identifikační funkcí, je klient povinen původní průkaz vrátit.

V jakých situacích (u kterých dávek) je osoba povinna používat sKartu? Bude si moci osoba dále nechat zasílat peníze na svůj běžný účet nebo složenkou? Nebo budou muset být peníze zaslány nejprve na účet České spořitelny a osoba bude muset dát trvalý příkaz a převést si peníze na svůj účet? Lze si vybrat způsob výplaty dávek? Jakou formou volbu způsobu výplaty dávek lze provést a kde? Jak v tomto případě postupovat?

Prostřednictvím karty sociálních systémů jsou vypláceny všechny nepojistné sociální dávky, tj.:

 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením
 • Dávky státní sociální podpory
 • Příspěvek na péči
 • Dávky pomoci v hmotné nouzi

Ve většině případů opravdu určuje způsob čerpání dávky klient. Výjimkou jsou dávky pomoci v hmotné nouzi, kde způsob výplaty dávky a jejího čerpání stanovuje Úřad práce. Podstatné ovšem je, že způsob čerpání dávky je vždy prostřednictvím sKarty. Způsoby výplaty či čerpání dávky si klient určuje následujícími způsoby:

 • Dávku čerpá přímo z účtu, který je veden k sKartě:
  • Výběrem z bankomatu (hotovost)
  • Platbou u obchodníka
  • Výběrem hotovosti u obchodníka (cash back)
 • Převodem na jiný účet, který provede buď na ÚP, nebo v bankomatu, přičemž platební příkaz může mít trvalý či jednorázový charakter. Pokud klient chce veškerou sumu dávek nebo její část převádět na vlastní účet provede výše uvedenými způsoby platební příkaz.

Výplata probíhá vždy

Nahrávám...
Nahrávám...