dnes je 24.4.2024

Input:

Informace o změnách v nemocenském pojištění zaměstnanců

13.4.2012, Zdroj: ČSSZDoba čtení: 2 minuty

ČSSZ vydala na svých stránkách informaci o změnách v nemocenském pojištění zaměstnanců v důsledku přijetí zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona č. 375/2011 Sb. Tyto zákony od 1. 4. 2012 nahrazují dosavadní úpravu v oblasti péče o zdraví lidu.

Informace o změnách v nemocenském pojištění zaměstnanců v důsledku přijetí zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona č. 375/2011 Sb.

Uvedené zákony jsou souborem nových právních předpisů, které od 1. dubna 2012 mimo jiné nahrazují stávající překonanou úpravu provedenou zákonem č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

 

I. Změny v právní úpravě

Nové zákony zavádí kromě jiného v některých ohledech pozměněnou terminologii, např. se nahrazuje pojem „ústavní péče“ pojmem „lůžková péče“, pojem „zdravotnické zařízení“ pojmem „poskytovatel zdravotních služeb“, pojem „zařízení závodní preventivní péče“ pojmem „poskytovatel pracovnělékařských služeb“, pojem „komplexní lázeňská péče“ pojmem „lázeňská léčebně rehabilitační péče“ a pojem „léčebný režim“ pojmem „individuální léčebný postup“. To se odráží i v souvisejících právních předpisech, např. v zákoně o nemocenském pojištění.

 

II. Přezkum posouzení zdravotního stavu

Přijatými zákony se věcně v této oblasti nic nemění. I podle nové právní úpravy lze tedy v situaci, kdy posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, pokud má za to, že lékařský posudek je nesprávný, podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Přezkoumání posouzení zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění je upraveno v zákoně č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, který doplňuje obecnou úpravu zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Lhůta pro podání návrhu na přezkoumání posouzení zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění činí 3 pracovní dny. Lhůta pro postoupení návrhu na přezkoumání posouzení zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění, pokud poskytovatel zdravotních služeb

Nahrávám...
Nahrávám...