dnes je 21.7.2024

Input:

Máme se bát kontrol při pracovní neschopnosti?

25.5.2012, Zdroj: ČSSZDoba čtení: 2 minuty

Z celkového počtu téměř 40 000 kontrol ČSSZ do 1. čtvrtletí t.r. bylo zjistěno, že celkem 597 osob porušilo léčebný režim. Postihem za toto porušení bylo krácení či odnětí nemocenských dávek.

Ke konci března 2012 provedli zaměstnanci okresních správ sociálního zabezpečení 39 800 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců. Nejvíce kontrol se uskutečnilo ve Středočeském kraji - 5 034 a také v Jihomoravském kraji - 4 677. Na základě kontrol bylo pro porušení režimu dočasně práceneschopného pojištěnce uděleno celkem 597 postihů v podobě krácení nebo odnětí nemocenského.

Občané, kteří čerpají nemocenské, mají povinnost dodržovat stanovený režim a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Při kontrole prokazují svou totožnost předkládají tzv. neschopenku (tj. II. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – průkaz dočasně práceneschopného pojištěnce). Dále jsou mj. povinni sdělit ošetřujícímu lékaři platnou adresu místa pobytu v době pracovní neschopnosti, označit byt a zvonek jmenovkou a dodržovat vycházky určené ošetřujícím lékařem.

Ošetřující lékař nově povoluje vycházky nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Vycházky může lékař vymezit na konkrétní časový úsek nebo několik rozepsaných časových úseků. Rozhodnutí o rozsahu a době vycházek je plně v kompetenci ošetřujícího lékaře. Vycházky musí odpovídat zdravotnímu stavu dočasně práceneschopného a nesmí narušovat stanovený léčebný režim.

Ve výjimečných případech může ošetřující lékař povolit, aby si vážně nemocný volil dobu

Nahrávám...
Nahrávám...