dnes je 23.5.2024

Input:

Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením

16.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

4.30.13 Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením

Ing. Dana Langerová

Právní úprava
 • § 101h až § 101k ZDPH – Kontrolní hlášení – Následky za porušení povinnosti související s kontrolním hlášením

Do 31. 12. 2022   2023–2024  
Podle § 101h odst. 1 ZDPH, pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši

 1. 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,

 2. 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,

 3. 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo

 4. 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.
 
Podle § 101h odst. 1 ZDPH, pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši

 1. 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,

 2. 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván; to neplatí, pokud plátci povinnost podat kontrolní hlášení nevznikla,

 3. 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo

 4. 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.
 
  Podle § 101h odst. 2 ZDPH výše pokuty podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH (10 000 Kč až 50 000 Kč) je poloviční, pokud je

 1. plátce fyzickou osobou,

 2. ke dni, ve kterém vznikla povinnost uhradit tuto pokutu, zdaňovacím obdobím plátce kalendářní čtvrtletí nebo

 3. plátce společností s ručením omezeným, která má jednoho společníka, přičemž tento společník je fyzickou osobou (rozhodným dnem je první den kalendářního čtvrtletí).
 
Správce daně dle § 101h odst. 2 ZDPH uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.   Správce daně dle § 101h odst. 3 ZDPH uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.  
Nahrávám...
Nahrávám...