dnes je 20.7.2024

Input:

Nová výplata dávek přes sKarty

3.8.2012, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcíDoba čtení: 6 minut

MPSV zveřejnilo další informace týkající se výplaty sociálních dávek prostřednictvím Karty sociálních systému, tedy tzv. sKarty. Lidé, kterých se výplata týká, se zde dozví mj. to, jak si kartu mohou převzít a jak bude probíhat výplata příslušných dávek.

Nepojistné sociální dávky a dávky z oblasti státní sociální politiky zaměstnanosti, které jsou dosud vypláceny třemi různými platebními způsoby (hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně), začnou být postupně vypláceny prostřednictvím Karty sociálních systémů neboli tzv. sKarty. Vydávat se bude ve dvou variantách: základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P.

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo soubor nejdůležitějších faktů /nejčastějších otázek a odpovědí o sKartě. Karta je určena příjemcům nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti.

Přechod na nový systém

Karty budou distribuovány v průběhu celého druhého pololetí roku. Klienta, pro něhož bude sKarta na úřadu práce připravena, úřad práce vyrozumí písemně s dostatečným předstihem. Karty se budou vydávat ve dvou variantách, základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P. V okamžiku, kdy bude klientovi vydána sKarta s identifikační funkcí, je klient povinen původní průkaz vrátit (i když je na něm uvedena platnost např. až do konce roku 2015).

Způsob čerpání dávek

Ve většině případů určuje způsob čerpání dávky klient. Výjimkou jsou dávky pomoci v hmotné nouzi, kde způsob výplaty dávky a jejího čerpání stanovuje Úřad práce. Podstatné ovšem je, že způsob čerpání dávky je vždy prostřednictvím sKarty.

Způsoby výplaty či čerpání dávky si klient určuje následujícími způsoby:

 • Dávku čerpá přímo z účtu, který je veden k sKartě:
  • Výběrem z bankomatu (hotovost)
  • Platbou u obchodníka
  • Výběrem hotovosti u obchodníka (cash back)
 • Převodem na jiný účet, který provede buď na ÚP, nebo v bankomatu, přičemž platební příkaz může mít trvalý či jednorázový charakter. Pokud klient chce veškerou sumu dávek nebo její část převádět na vlastní účet provede výše uvedenými způsoby platební příkaz
 • Využití složenky:
  V případech, kdy klient bude požadovat i nadále zasílání dávek prostřednictvím peněžních poukázek, budeme v roce 2012 využívat i stávající řešení používané v současné době (zasílání složenkou). V této době budou vznikat navazující komerční produkty podle poptávky na zajištění zasílání složenkou typu B, nebo donášky do místa bydliště. Po uplynutí této doby si služby bude hradit každý sám. Například i dnes existuje možnost, jak zajistit tuto službu příjemci prostřednictvím komerčních produktů na trhu. Jednou z možných cest je i nabídkový produkt samotné České spořitelny (Odchozí bezhotovostní platba poštovní poukázkou typu B), jehož využití, resp. zahrnutí této možnosti mezi nadstandardní služby k sKartě, budeme od ČS požadovat.

Bezpečnost

Karty budou vyráběny v souladu s mezinárodně uznávanými předpisy, které se vztahují na bankovní karty, budou tedy obsahovat stejné ochranné prvky. Podobný systém zavedla a využívá již řada evropských zemí, například Itálie, Velká Británie, Finsko a další, mimo EU třeba také USA.

Pohodlí

V určitých případech může úřad práce komunikovat s klientem na tzv. korespondenční adrese, je tedy možné objednat doručení sKarty na kontaktní pracoviště ÚP (KoP), které je pro klienta dostupné.

Jak postupovat v případě imobilních osob

V případě klientů, kteří se nacházejí v takovém zdravotním stavu, že se nemůžou dostavit na KoP (jedná se například o klienty umístěné v sociálním či zdravotnickém zařízení), je možné postupovat následovně:

 • buď je nastartován proces určení opatrovníka, což je však vhodné až v případech, kdy jsou schopnosti a kompetence člověka vážně omezeny,
 • mnohem vhodnější je pověřit vybranou osobu plnou mocí (úředně ověřenou), která sKartu převezme, bude moci stanovit klientem určené transakce (trvalý příkaz) a sKartu následně oprávněnému předá. Je
Nahrávám...
Nahrávám...