dnes je 23.5.2024

Input:

Novela živnostenského zákona od 30. 6. 2012

8.6.2012, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Ve Sbírce zákonů vychází pod číslem 169/2012 Sb. novela živnostenského zákona. Cílem novely má být především snížení nadměrné administrativní zátěže podnikatelů. Účinnost zákona je od 30. 6. 2012.

Novela živnostenského zákona obsahuje celkem 65 novelizačních bodů a nová přechodná ustanovení. Dle důvodové zprávy k této novele je cílem změn naplnit především proces postupného snižování administrativní zátěže podnikatelů. Tento cíl navazuje na usnesení vlády České republiky ze dne 6. dubna 2011 č. 238, které ukládá mj. ministru průmyslu a obchodu pokračovat v plnění plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2012 tak, aby tato zátěž podnikatelů byla snížena o 25%.

Živnostenský zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jeho dodržováním. Jeho obsahem je řada povinností týkajících se podnikatelů, kteří podnikají na základě živnostenského oprávnění, tj. jak fyzických, tak právnických osob. Povinnosti vyplývající z živnostenského zákona byly přezkoumány s cílem nalezení možných způsobů snížení administrativní zátěže podnikatelů při zachování odůvodnitelné míry ochrany veřejných nebo jiných společných zájmů. Výsledkem analýzy byly návrhy úprav zákona, které by měly přispět ke splnění cíle daného shora uvedeným usnesením vlády č. 238.

Primárním cílem novely živnostenského zákona je provedení dalších úprav právní regulace směřující k zjednodušení postupů při zahájení i průběhu živnostenského podnikání. Zároveň jsou do zákona promítány poznatky z praxe, které mají přispět ke zkvalitnění právní úpravy a k její

Nahrávám...
Nahrávám...