dnes je 17.4.2024

Input:

Nový občanský zákoník bude účinný od roku 2014

2.3.2012, Zdroj: VládaDoba čtení: 3 minuty

Prezident republiky podepsal nový občanský zákoník. Od roku 2014 nahradí dosud platnou normu ze 60. let.

Nový občanský zákoník tvoří jednotný právní celek, který shrnuje veškeré soukromé právo do jednoho kodexu. „Je to historický okamžik. Byl dokončen proces přijímání zákona, který je po Ústavě druhým nejvýznamnějším zákonem země a který ovlivní každodenní život občanů,“ prohlásil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Vedle zastaralosti současné úpravy, která je často postavena na socialistických principech, řeší nový zákoník také značnou roztříštěnost úpravy občanskoprávních vztahů do několika různých právních předpisů.

Na nové podobě občanského zákoníku pracovala rekodifikační skupina ministerstva spravedlnosti jedenáct let. Přináší novou, moderní úpravu soukromoprávních vztahů, mezi jejíž hlavní přínosy patří například větší důraz na úpravu osobnostních práv, podpora principu svobodné vůle či jednotná úprava závazkového práva.

Návrat k evropskému právu

Občanský zákoník v nové podobě znamená návrat ke standardům evropské kontinentální právní kultury a tuzemských právních tradic, které byly po státním převratu v roce 1948 odmítnuty, tedy definitivní rozchod s totalitárním pojetím funkce občanského práva jako nástroje řízení společnosti. „Kodex civilního práva je základním pilířem vyspělých demokratických právních řádů,“ uvedl o návrhu již dříve premiér Petr Nečas.

Návrh zákoníku je rozdělen do pěti částí. Věnuje se právnímu postavení člověka jako jednotlivce. Upravuje také rodinné právo, kde zavádí například institut manželství a práva a povinnosti manželů, rodičů i dětí.

Další část se týká tzv. absolutních majetkových práv, vymezuje tak držbu, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná práva k cizím věcem, správu cizího majetku a dědické právo. Zabývá se rovněž relativními majetkovými právy a řeší

Nahrávám...
Nahrávám...