dnes je 24.4.2024

Input:

Osvobození příjmu z prodeje cenného papíru dle délky držby

24.11.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.1.6 Osvobození příjmu z prodeje cenného papíru dle délky držby

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 4 odst. 1 písm. x) ZDP upravuje u fyzických osob osvobození příjmu z prodeje cenného papíru, a to (až na výjimky) v situaci, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru při jeho prodeji určitou dobu. Od roku 2015 zákon doplňuje, že úprava osvobozuje jen úplatný převod (nikoliv bezúplatný).

Do 2013   2014–2020  
Osvobození pro dobu mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru delší než 6 měsíců.   Osvobození pro dobu mezi nabytím a převodem tohoto cenného papíru delší než 3 roky.  

Komentář:

Podle přechodných ustanovení (viz č. II. bod 5) zákonného opatření č. 344/2013 Sb., které změnu od roku 2014 přineslo, se aplikuje nové znění od roku 2014 až pro cenné papíry nabyté po 31. 12. 2013.

Obdobná doba platí (vč. změny 2013/2014) také:

  • pro osvobození příjmu z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu,

  • jako doba, která musí uplynout od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti (podle § 7 ZDP) byly-li před prodejem cenné papíry součástí obchodního majetku fyzické osoby, anebo

  • jako doba, po kterou se osvobození nevztahuje na příjem, který plyne poplatníkovi z budoucího prodeje cenného papíru,

  • anebo podle § 4 odst. 1 písm. zh) ZDP (bod 1) pro příjem plynoucí z doplatku na dorovnání při přeměně akciové společnosti.

Do konce roku 2013 se osvobození vztahovalo pouze na osoby, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti

Nahrávám...
Nahrávám...