dnes je 27.2.2024

Input:

Osvobození příjmu z prodeje cenného papíru dle výše příjmu

19.4.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.1.7 Osvobození příjmu z prodeje cenného papíru dle výše příjmu

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 4 odst. 1 písm. w) ZDP osvobozuje příjem fyzické osoby z úplatného převodu cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, nepřesáhne-li jejich úhrn u poplatníka ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč.

Do 2013   2014   2015–2017   2018–2022  
Tato úprava v zákoně není, lze využít jen osvobození dle doby držby [§ 4 odst. 1 písm. x) ZDP].   Toto osvobození je upraveno jako ostatní příjem [§ 10 odst. 3 písm. c) ZDP], tj. netýká se případů, kdy jsou cenné papíry či podílové listy součástí obchodního majetku.   Osvobození je upraveno v obecné části [§ 4 odst. 1 ZDP], tj. lze aplikovat i na součásti obchodního majetku podnikatele.   Osvobození je upraveno v obecné části [§ 4 odst. 1 ZDP], ale s omezením v případě příjmů z kapitálového majetku anebo v souvislosti se zahrnutím do obchodního majetku.  

Komentář:

Novela ZDP zákonem č. 170/2017 Sb. od zdaňovacího období 2018 vylučuje toto osvobození:

  • pro příjmy z kapitálového majetku a

  • pro příjmy z úplatného převodu cenných papírů nebo z podílů připadajících na podílové listy při zrušení podílového fondu, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do 3 let od ukončení činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti (v případě kmenového listu by činila doba 5 let).

Obchodní majetek fyzické osoby je vymezen v § 4 odst. 4 ZDP. Ačkoliv jde od roku 2015 o osvobození pro fyzické osoby zahrnuté do obecné části zákona o daních z příjmů, nedá

Nahrávám...
Nahrávám...