dnes je 27.2.2024

Input:

Osvobození v případě mimořádné události (ZDN)

13.12.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

7.2 Osvobození v případě mimořádné události (ZDN)

Ing. Jan Koreček

Právní úprava

§ 17a ZDN – Rozšíření osvobození v případě mimořádné události a upřesnění vymezení osvobození

2016–2020   2021-2022  
Obec může při řešení důsledků živelních pohrom zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitých věcí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovité věci dotčené živelní pohromou, a to nejdéle na dobu 5 let. Osvobození od daně z nemovitých věcí lze též stanovit za již uplynulé zdaňovací období.   Obec může při řešení důsledků mimořádné, zejména živelní události zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitých věcí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovité věci dotčené mimořádnou událostí, a to nejdéle na dobu 5 let. Osvobození od daně z nemovitých věcí lze též stanovit za již uplynulé zdaňovací období.  
Obecně závazná vyhláška podle odstavce 1 musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k živelní pohromě došlo. Částečné osvobození se vyjádří procentem.   Obecně závazná vyhláška podle § 17a odst. 1 ZDN musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k mimořádné události došlo. Částečné osvobození se vyjádří procentem.  
Nahrávám...
Nahrávám...