dnes je 23.5.2024

Input:

Platba daně z nemovitostí

26.4.2013, Zdroj: Česká daňová správaDoba čtení: 2 minuty

Díky kompletní změně finanční správy ČR od 1. 1. 2013 je třeba počítat i se změnou dosavadní platby daně z nemovitostí. Splatnost daně zůstává i nadále u většiny poplatníků do 31. května, ale připomínáme změny účtů, na které se daň posílá. To je třeba vést v patrnosti především u bezhotovostních plateb v případě nastavených trvalých příkazů.

Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného kraje a hlavního města Prahy (dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž jsou uloženy spisy poplatníků. Tím se výrazně změnila správa daně z nemovitostí, neboť od 1. 1. 2013 je daň z nemovitostí sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na území příslušného kraje.

 

Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města Prahy a jednoho nebo více krajů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto finanční úřady. Pro platbu daně z nemovitostí u každého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.

Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu (tj. toho finančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitost nachází), kterému je příslušná platba určena. Upozorňujeme, že čísla účtů finančních úřadů, vzniklých od 1. 1. 2013, se liší od čísel účtů původních finančních úřadů, existujících v r. 2012. Tuto skutečnost musí poplatník zohlednit,

Nahrávám...
Nahrávám...