dnes je 23.5.2024

Input:

Platba pojistného od 1. 1. 2013

23.11.2012, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení vznikla v poslední době nejasná situace v důsledku odkládání definitivního schválení zákona o pojistném na důchodové spoření (senátní tisk č. 401) a zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření (senátní tisk č. 402). V druhém listopadovém týdnu však byly oba tyto zákony definitivně schváleny Poslaneckou sněmovnou, když bylo přehlasováno veto prezidenta republiky. Jak tedy budeme platit pojistné od nového roku?

Od 1. ledna 2013 je v důsledku schválení obou těchto  zákonů  tedy  situace taková, že platí nové znění § 7 odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření. Podle tohoto nového znění § 7 zákona č. 589/1992 Sb. činí od 1. ledna 2013 sazba pojistného u zaměstnance 6,5 % vyměřovacího základu, jde-li o zaměstnance, který není v rozhodném období (tj. v kalendářním měsíci) účasten důchodového spoření, a 3,5 % z vyměřovacího základu, jde-li o zaměstnance, který je v rozhodném období účasten důchodového spoření; u osoby samostatně výdělečně činné pak činí sazba 29,2 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění, která není po celé rozhodné období (tj. v kalendářním roce) účastna důchodového spoření, a 26,2 % z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou  účastnou  důchodového  pojištění,  která je aspoň po část rozhodného období účastna důchodového spoření.

Zmiňované ustanovení § 7a zákona č. 589/1992 Sb. bylo do tohoto zákona vloženo zákonem č. 428/2011 Sb., kterým  se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření, a to konkrétně bodem 2 v čl. IX. Zákonem

Nahrávám...
Nahrávám...