dnes je 4.3.2024

Input:

Pomoc pro zemědělce postižené suchem

6.11.2012, Zdroj: Ministerstvo zemědělstvíDoba čtení: 3 minuty

Balíček opatření pomoci zemědělcům postiženým letos na jaře suchem zahrnuje mimo jiné i možnost půjček a prodej obilovin ze Správy státních hmotných rezerv (SSHR), který má pomoci podnikům s živočišnou výrobou překlenout výpadek krmných plodin z vlastní sklizně. Dalším opatřením je povolení výjimky z povinnosti zálohovat daň z příjmů.

 „Cílem všech opatření, která jsme učinili, je ulevit zemědělcům postiženým suchem od tlaku v průběžném financování, který mohl být vyvolán výpadkem příjmů z letošní sklizně. Dřívější výplaty zálohové platby na plochu jsou konkrétní cestou, jak zemědělským podnikům poskytnout peníze v předstihu. Pro překlenutí výpadku krmných plodin z vlastní produkce pro podniky s živočišnou výrobou, které hospodaří na zemědělské půdě v postižených oblastech, je určena půjčka a prodej obilovin ze Správy státních hmotných rezerv,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Zemědělský podnikatel může požádat o půjčku obilovin u SSHR, která s ním sepíše smlouvu o půjčce s podrobnými podmínkami, které budou zveřejněny po schválení vládou. K žádosti o půjčku obilovin u SSHR doloží zemědělec potvrzení, že více než 30 % výměry pozemků obhospodařuje v suchem postižené oblasti, a potvrzení o počtu velkých dobytčích jednotek (VDJ) dle výpisu z centrální evidence zvířat. Uvedená potvrzení obdrží zemědělec v příslušené Agentuře pro zemědělství a venkov (AZV) s tím, že při podpisu smlouvy nesmí být starší než 30 dní.

V rámci balíčku pomoci zemědělským podnikatelům, kteří byli postiženi suchem,
je připravována také možnost prodeje krmných obilovin ze SSHR. Žádosti o uvolnění obilovin formou prodeje budou zahrnuty k žádostem o půjčku obilovin, přičemž by nemělo dojít k překročení objemu 100 000 tun. Právě o toto množství byl totiž snížen minimální limit obilovin ve státních hmotných rezervách. 

Do balíčku pomoci patří i připravovaná možnost zažádat o výjimku z povinnosti zálohovat daň z příjmu ve smyslu ustanovení § 174 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Žádat budou jednotliví zemědělci na jejich příslušných finančních úřadech formou individuálních podání. Tato varianta je v současné době připravována ve spolupráci s Ministerstvem financí. O dalším postupu budou zemědělští podnikatelé informováni.

 

 

Rámcová pravidla pro poskytování půjček:

1. Žadatelem o půjčku obilovin může být

Nahrávám...
Nahrávám...