dnes je 20.7.2024

Input:

Potvrzení pro práci v zahraničí

14.9.2012, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečeníDoba čtení: 4 minuty

ČSSZ upozornila, že i při krátkodobé práci v zahraničí je nutné zažádat o potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení. Za zaměstnance podává tuto žádost jeho zaměstnavatel, OSVČ se obrací na okresní správu sociálního zabezpečení podle místa svého bydliště.

Pracovat v zahraničí na jeden den nebo i několik měsíců odjíždějí tisíce zaměstnanců a podnikatelů. Kvůli práci v zahraničí nebo zahraniční pracovní cestě tak od ledna do června tohoto roku vystavili pracovníci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) migrujícím pracovníkům 16 811 potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení. Smyslem určení příslušnosti k právním předpisům je, aby osoby migrující za prací po státech EU/EHP či Švýcarska a zemích, se kterými uzavřela ČR smlouvu o sociálním zabezpečení, byly pojištěny pouze v jednom státě. Podle právních předpisů příslušného státu se odvádí pojistné na sociální zabezpečení včetně zdravotního pojištění a v souladu s nimi jsou vypláceny i dávky z těchto systémů.

Požádat o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (tzv. formulář A1) by měli zejména migrující zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). „Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům osvědčuje, že jmenovaná osoba podléhá právním předpisům v oblasti sociálního zabezpečení toho státu, který formulář vystavil a platí tak pojistné na sociální zabezpečení do systému určeného státu,“ vysvětluje prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Obecně platí princip, že osoba podléhá právním předpisům státu, na jehož území vykonává výdělečnou činnost. Kvůli zamezení nežádoucího tříštění dob pojištění v jednotlivých státech existují z tohoto pravidla odchylky. V praxi se nejčastěji jedná o dvě situace, a to tzv. vyslání osob a souběžný výkon činnosti, kdy ČSSZ posoudí splnění podmínek, na základě kterých může potvrdit příslušnost k českým právním předpisům. Od roku 2006 vystavili pracovníci ČSSZ 186 422 takovýchto potvrzení.

Vyslání se týká osoby, která normálně vykonává výdělečnou činnost (práci, živnost) na území ČR a je dočasně vyslána na území jiného členského státu nebo smluvní ciziny, aby tam provedla práci. Podmínkou, aby osoba byla pojištěna podle českých právních předpisů sociálního zabezpečení, je, že běžně pracuje pro zaměstnavatele se sídlem na území ČR nebo v ČR podniká a v jiném členském státě pouze dočasně vykonává práci, přičemž očekávané trvání této pracovní činnosti nepřesáhne 24 měsíců. Ze zkušeností vyplývá, že v případě krátkodobých zahraničních služebních cest typu obchodní jednání, účast na konferenci, návštěva nebo účast na veletrhu či školení, kdy pracovník bude pobývat v jiném členském státě velmi krátkou dobu (zpravidla do jednoho týdne), není v zásadě nutné potvrzení o příslušnosti vystavovat. „Jestliže je osoba

Nahrávám...
Nahrávám...