dnes je 23.5.2024

Input:

Povinnost zaměstnavatele uložit na pracovišti kopie všech dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu

13.4.2012, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcíDoba čtení: 3 minuty

MPSV vydalo tiskovou zprávu k povinnosti zaměstnavatele uložit v místě pracoviště kopie všech pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr či jiných smluv, které prokazují existenci pracovněprávního vztahu daného zaměstnance. Od 1. 4. 2012 již nesmí kontrolní úřady akceptovat postup, kdy zaměstnavatel příslušné doklady předloží až zpětně.

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) vydal metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při provádění kontrol nelegálního zaměstnávání. V § 136 zákona o zaměstnanosti je uložena povinnost právnické nebo fyzické osoby mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů, které je povinna uchovávat podle § 102 odst. 3. Inspektoři a další kontrolující osoby jsou zavázáni vyhodnotit nepředložení dokladů přímo při kontrole a na pracovišti jako nelegální práci. Dodatečné předložení těchto dokladů již tedy nemá vliv na hodnocení nelegální práce. Pokyn je od 1. dubna 2012 závazný pro všechny inspektory a další osoby, které se na kontrolách podílejí.

„Nepřípustná je pro mne praxe, kdy se doklady mohou kontrole předávat zpětně, někdy i s prodlevou dnů či týdnů. Takový postup dával pochopitelně prostor pro případné machinace a například vytváření dosud neexistujících smluv či dohod,“ vysvětluje Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí.

 

Metodický pokyn je vydán mj. proto, aby v této zásadní věci všichni kontroloři – inspektoři a pověřené úřední osoby v následném správním řízení postupovali jednotně. „Správní úřady a jejich zaměstnanci nejsou povoláni k tomu, aby příslušná ustanovení zákona o zaměstnanosti aplikovali způsobem, který je ovlivněn jejich postoji, aby hledali nebo realizovali odlišná výkladová stanoviska,“ vysvětluje ministr. Důsledky tohoto postoje, tedy uložení sankce za správní delikt /podle § 140 odst. 1 písm. c) zákona o zaměstnanosti/ v minimální výši 250 tisíc Kč je plně v souladu se záměrem zákonodárce.

 

Zaměstnavatel je povinen mít v místě pracoviště kopie takových dokladů prokazujících legálnost práce, které si kontrolní orgán nemůže zajistit z příslušných registrů. Jedná

Nahrávám...
Nahrávám...