dnes je 24.4.2024

Input:

Přehled častých dotazů k aplikaci přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví

17.2.2012, Zdroj: Ministerstvo financíDoba čtení: 3 minuty

GFŘ vydalo na webových stránkách MF přehled nejčastějších dotazů k zatřídění, resp. k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví.

Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti k aplikaci přenesení daňové povinnosti u stavebních  prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Podle § 92e zákona o DPH se systém přenesení daňové povinnosti použije u stavebních prací vymezených v CZ-CPA 41 až 43. Jedná se o sekci F, která zahrnuje stavby a stavební práce. Z této sekce se systém přenesení daňové povinnosti použije na stavební práce, vymezené stanovenými kódy.  
* Nevyplývá-li z popisu jinak, je zdanitelné plnění uvedené v jednotlivém řádku posuzováno v zásadě jako samostatně poskytnuté,i pokud to výslovně v popisu zmíněno není. Popis zdanitelného plnění je proveden zjednodušeným způsobem, jde o výňatek z konkrétního dotazu.
pořadové číslo popis zdanitelného plnění* kód služby dle CZ CPA   §92e  poznámka
1 opravy bytových, nebytových prostor,instalační práce 43 ano  
2 výměna žárovky v prostorách nemovitosti (místnosti) 81 ne  
3 výměna repasovaných vodoměrů 43 ano  
4 instalace kanalizace, rozvod vody 43 ano  
5 montáž,pronájém lešení jako součást díla 43 ano  
6 instalace topení 43 ano  
7 pronájem lešení bez montáže 77 ne  
8 smlouva o dílo na rekonstrukci budovy 41 ano  
9 samostatná doprava materiálu, odvoz zeminy ze stavby 49 ne  
10 revize výtahů 71 ne  
11 přeprava stavebního stroje 49 ne  
12 mýtné   ne není předmětem daně, charakter poplatku
13 pronájem vodních čerpadel na stavbu 77 ne  
14 pronájem bednění, pažících boxů 77 ne  
15 pronájem jeřábu s obsluhou - jeřábnické práce (jeřáb s obsluhou) 43 ano  
16 pronájem jeřábu bez obsluhy 77 ne  
17 Pronájem plošiny s obsluhou 43 ano  
18 Pronájem plošiny bez obsluhy 77 ne  
19 montáž suchých staveb (montáž sádrokartonu) 43 ano  
20 montáž a opravy plynových kotlů a jiných plynových spotřebičů 43 ano  
21 revize, zkoušky plynových zařízení 71 ne  
22 plnění plynu do nádob   ne dodání zboží
23 samostatně prováděné geodetické práce (zaměření) 71 ne  
24 projektové práce (samostatně poskytnuté) 71 ne  
25 dodání vestavěného nábytku, včetně montáže (zapracování do stavby) 43 ano  
26 dodání vestavěného nábytku bez montáže   ne dodání zboží
27 instalatérské a topenářské práce 43 ano  
28 servis -prohlídka, odzkoušení funkčnosti kotlů, uvedení do provozu nebo z provozu 71 ne  
29 uvedení kotle do provozu nebo vyřazení z provozu v rámci zabudování do stavby 43 ano  
30 provedení prací s montážní plošinou (může být včetně dopravení plošiny na stavbu) 43 ano  
31 opravy elektronického bezpečnostního zařízení v budově 43 ano  
32 údržba bezpečnostních systémů 80 ne  
33 servis a údržba dveřních zavíračů spojených se stavbou 81 ne  
34 opravy dveří-oprava dveřního zavírače spojených se stavbou 43 ano  
35 výroba kancelářského nábytku a stavebních hranolů   ne dodání zboží
36 sklenářské práce  provedené přímo na stavbě 43 ano  
Nahrávám...
Nahrávám...