dnes je 17.4.2024

Input:

Preventivní lékařské prohlídky u DPP a DPČ v roce 2012

22.6.2012, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Po nabytí účinnosti zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, je od 1. 4. 2012 zaměstnavateli uložena povinnost zajistit vstupní lékařské prohlídky u všech pracovněprávních vztahů bez jakékoliv výjimky. Povinnost vstupních lékařských prohlídek se vztahuje tedy nejenom na pracovní poměr, ale i na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

Ani u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohod o provedení práce a pracovní činnosti, neexistuje žádná výjimka, pokud jde o rozsah vykonávané práce nebo místo vykonávané práce anebo o druh vykonávané práce. Prováděcí předpisy k zákonu, pokud jde o lékařské prohlídky, prozatím přijaty nejsou. Očekávejme buď přijetí vyhlášky, která by měla stanovit organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb při posuzování zdravotní způsobilosti k práci nebo službě, nebo přímo novelizaci zákona. Obsahem příslušné úpravy by mj. měla být i úprava četnosti posuzování zdravotní způsobilosti k práci, tj. jak často se musí příslušné prohlídky provádět.  Prozatím však nejsou přijaty žádné prováděcí předpisy a na potřebě podrobit se vstupní lékařské prohlídce ve všech pracovněprávních vztazích nepanuje jednotný názor. Z tohoto důvodu lze tedy předpokládat, že do doby vydání prováděcích předpisů nebudou příslušné orgány vytýkat nesplnění lékařské vstupní prohlídky u dohod o

Nahrávám...
Nahrávám...