dnes je 24.6.2024

Input:

Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

27.5.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

6.25 Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Ing. Věra Engelmannová

Právní úprava

§ 21 odst. 2 ZDDPN – Daňové přiznání

§ 32 ZDNV – Nemovité věci evidované v katastru nemovitostí

§ 33 ZDNV – Nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí

Do 2013   2014–31. 10. 2016   1. 11. 2016–2020  
Poplatník je povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž:

  1. byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí,

  2. bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání anebo nabylo právní moci usnesení o předražku a předražek byl zaplacen při výkonu rozhodnutí nebo exekuci,

  3. nabylo právní moci rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o náhradě za vyvlastnění nebo nabylo právní moci rozhodnutí soudu, je-li podána žaloba ve věci náhrady za vyvlastnění.
 
Nemovité věci evidované v katastru nemovitostí.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad

  1. vlastnického práva k nemovité věci,

  2. práva stavby, nebo

  3. správy svěřenského fondu.
 
Nemovité věci evidované v katastru nemovitostí.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad

  1. vlastnického práva k nemovité věci,

  2. práva stavby nebo jeho změny spočívající v prodloužení doby, na kterou je toto právo zřízeno, nebo

  3. správy svěřenského fondu.
 
Nahrávám...
Nahrávám...