dnes je 15.6.2024

Input:

Prodej zboží na dálku a prodej dovezeného zboží na dálku

28.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

4.651 Prodej zboží na dálku a prodej dovezeného zboží na dálku

Ing. Dana Langerová

Právní úprava
  • § 4 odst. 9 a 10 ZDPH – Vymezení základních pojmů

  • § 8 ZDPH – Místo plnění při prodeji zboží na dálku

  • § 8a ZDPH – Místo plnění při prodeji dovezeného zboží na dálku

Do 30. 9. 2021   1. 10. 2021–2022   2023–2024  
Ustanovení § 8 ZDPH ve znění do 30. 9. 2021 stanoví místo plnění při zasílání zboží.   Pojem zasílání zboží (zjednodušeně dodání zboží koncovému spotřebiteli do jiného členského státu) je nahrazen pojmem prodej zboží na dálku.   Definice prodeje zboží na dálku zůstává nezměněna.

K drobné změně dochází pouze ve vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku v § 8 odst. 2 písm. b) ZDPH.  
Zasíláním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží mezi členskými státy, pokud

a) zboží je odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy

  1. osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo

  2. jí zmocněnou třetí osobou,

b) zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně, a

c) se nejedná o dodání

1. nového dopravního prostředku,

2. zboží s instalací nebo montáží, nebo

3. použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, jejichž dodání je předmětem zvláštního režimu.  
Prodejem zboží na dálku se pro účely tohoto zákona rozumí dodání zboží, pokud

a) je zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy

1. osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo

2. třetí osobou, zasahuje-li podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty, osoba povinná k dani, která zboží dodává, do tohoto odeslání nebo přepravy,

b) je zboží dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží není v členském státě ukončení jeho odeslání nebo přepravy předmětem daně, a 

c) nejde o dodání nového dopravního prostředku ani o dodání zboží s instalací nebo montáží.  

 
Nahrávám...
Nahrávám...