dnes je 4.3.2024

Input:

Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení

19.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

4.40.2 Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení

Ing. Dana Langerová

Výklad právní věty
§ 48 ZDPH – Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení

2015–31. 3. 2019   1. 4. 2019–31. 12. 2023   Od 1. 1. 2024  
První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení.   V oblasti uplatňování sazeb daně u staveb pro bydlení k žádné změně nedochází.   V oblasti uplatňování sazeb daně u staveb pro bydlení k žádné změně nedochází.  
Stavbou pro bydlení se pro účely ZDPH rozumí:

a) stavba bytového domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,  
Dochází však k upřesnění definice obytného prostoru.

Obytným prostorem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí byt nebo jiný soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením odpovídají požadavkům na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu určeny.

I u bytu se tak zohledňuje určení pro trvalé bydlení.  
Dochází pouze ke změně odkazů na definice u staveb pro bydlení z právních předpisů upravujících katastr nemovitostí na stavební zákon.

Jedná se o definice staveb bytového a rodinného domu a obytného prostoru.

Stavbou pro bydlení se pro účely ZDPH rozumí:

a) stavba bytového domu podle stavebního zákona,  
b) stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,  
 
b) stavba rodinného domu podle stavebního zákona.  
c) stavba, která:

  1. slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a

  2. je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu nebo rodinného domu,
 

 

 
d) obytný prostor,

e) místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene d), která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí.  

 
Obytným prostorem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí byt nebo jiný soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny.  
Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku.  
 

 
Nahrávám...
Nahrávám...