dnes je 24.6.2024

Input:

Snížení základu daně o produkty spoření na stáří

15.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.2.2 Snížení základu daně o produkty spoření na stáří

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 15 odst. 5 a 6 ZDP uvádí podmínky, na základě nichž si fyzická osoba může svůj základ daně snížit o částky, které platí za produkty spoření na stáří a na pojištění dlouhodobé péče. V minulosti docházelo a také od roku 2024 dochází k rozšiřování těchto produktů, přičemž se upravovala maximální částka i podmínky pro snížení základu daně:

2011–2012   2013–2016   2017–2023   2024  
Snížení základu daně (v úhrnu max. o 12 000 Kč) o částky hrazené:

• na penzijní připojištění se státním příspěvkem (z úhrnu úhrad nad 6 000 Kč),

• na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění.  
Snížení základu daně (v úhrnu max. o 12 000 Kč) o částky hrazené:

• na penzijní připojištění se státním příspěvkem (z úhrnu úhrad nad 12 000 Kč),

• na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,

• na doplňkové penzijní spoření (z úhrnu úhrad nad 12 000 Kč).  
Snížení základu daně (v úhrnu max. o 24 000 Kč) o částky hrazené:

• na penzijní připojištění se státním příspěvkem (z úhrnu měsíčních úhrad nad 1 000 Kč),

• na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,

• na doplňkové penzijní spoření (z úhrnu měsíčních úhrad nad 1 000 Kč).  
Snížení základu daně (v úhrnu max. o 48 000 Kč) o částky hrazené:

• na penzijní připojištění se státním příspěvkem (z úhrnu měsíčních úhrad nad 1 000 Kč do 30. 6. a nad 1 700 od 1. 7.),

• na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,

• na doplňkové penzijní spoření (z úhrnu měsíčních úhrad nad 1 000 Kč do 30. 6. a nad 1 700 Kč od 1. 7.),

• na soukromé životní pojištění,

• na dlouhodobý investiční produkt,

• na pojištění dlouhodobé péče.  
Snížení základu daně (max. o 12 000 Kč) o částky hrazené:

• na soukromé životní pojištění.  
Snížení základu daně (max. o 12 000 Kč) o částky hrazené:

• na soukromé životní pojištění.  
Snížení základu daně (max. o 24 000 Kč) o částky hrazené:

• na soukromé životní pojištění.  

Komentář:

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je daňově podporováno od roku 2020. Odpočet je však možný až z části měsíčního příspěvku, která převyšuje částku, od které náleží nejvyšší státní příspěvek. Bližší podmínky obsahuje zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, který také upravuje bližší podmínky pojistné smlouvy. Toto pojištění již nelze sjednat, produkt pouze dobíhá, neboť byl od roku 2013 nahrazen doplňkovým penzijním spořením.

Doplňkové penzijní spoření je daňově podporováno od roku 2013. Jde o tzv. třetí pilíř v té době přijaté "důchodové reformy" a je náhradou penzijního připojištění se státním příspěvkem, proto má daňově obdobné podmínky – odpočet je možný až z části měsíčního příspěvku, která převyšuje částku, od které náleží nejvyšší státní příspěvek. Bližší podmínky obsahuje zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, který také upravuje bližší podmínky pojistné smlouvy.

Penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění, která je vymezena v § 15a odst. 2 ZDP, je daňově podporováno od roku 2011. Podmínkou daňové podpory je sjednání výplaty plnění až po 60 kalendářních měsících (u smluv uzavřených do 31. 12. 2023), příp. po 120 kalendářních měsících (u smluv uzavřených od roku 2024), a nejdříve v roce dosažení 60 let věku.

Do konce roku 2023 byla možnost odečtu limitována společnou horní hranící pro všechny předchozí produkty

Nahrávám...
Nahrávám...