dnes je 10.6.2023

Input:

Snížení základu daně o spoření na penzi

21.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2 Snížení základu daně o spoření na penzi

RNDr. Ivan Brychta

Právní úprava

§ 15 odst. 5 ZDP uvádí podmínky, na základě nichž si fyzická osoba může svůj základ daně snížit o částky, kterými si spoří na penzi. Možností je více. Limitem pro snížení základu daně je od roku 2017 částka 24 000 Kč ročně, do níž se zahrne úhrn částek spořených na penzi pomocí produktů uvedených v následující tabulce.

2000–2010   2011–2012   2013–2016   2017–2023  
Snížení základu daně (max. o 6 000 Kč) o částky hrazené:
 
• na penzijní připojištění se státním příspěvkem (z úhrnu úhrad nad 6 000 Kč).  
Snížení základu daně (max. o 12 000 Kč) o částky hrazené:
 
• na penzijní připojištění se státním příspěvkem (z úhrnu úhrad nad 6 000 Kč),

• na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění.  
Snížení základu daně (max. o 12 000 Kč) o částky hrazené:

• na penzijní připojištění se státním příspěvkem (z úhrnu úhrad nad 12 000 Kč),

• na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,

• na doplňkové penzijní spoření (z úhrnu úhrad nad 12 000 Kč).  
Snížení základu daně (max. o 24 000 Kč) o částky hrazené:

• na penzijní připojištění se státním příspěvkem (z úhrnu měsíčních úhrad nad 1 000 Kč),

• na penzijní pojištění u instituce penzijního pojištění,

• na doplňkové penzijní spoření (z úhrnu měsíčních úhrad nad 1 000 Kč).  

Komentář:

Možnost snížení základu daně o spoření na penzi zavedla novela č. 170/1999 Sb., účinná od 3. 8. 1999, ale podle přechodných ustanovení bylo možné snížení aplikovat až od roku 2000 (v případě pojistného na penzijní připojištění).

V případě penzijního připojištění se státním příspěvkem musí být smlouva uzavřena mezi poplatníkem a penzijním fondem a platilo, že odpočet lze realizovat až z úhrnu příspěvků zaplacených na daný rok po snížení o 12 000 Kč (od roku 2013 do roku 2016 včetně, předtím bylo snížení jen o 6 000 Kč).

V souvislosti s penzijní reformou bylo od roku 2013 zavedeno doplňkové penzijní spoření jako náhrada za penzijní připojištění (účastníci penzijního připojištění buď setrvali v transformovaných penzijních fondech, anebo dobrovolně přešli či přejdou na nové doplňkové penzijní spoření). Podmínkou pro snížení základu daně o zaplacený příspěvek na doplňkové penzijní spoření je existence smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností. Snížit základ daně bylo možné (platilo 2013 až 2016) jen ze zaplacené částky příspěvku nad 12 000 Kč.

S účinností od roku 2017 zákon v případě penzijního připojištění se státním příspěvkem a doplňkového penzijního spoření výslovně nehovoří o zaplacené částce nad 12 000 Kč, ale možnost odpočtu spojuje s úhrnem měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících přesáhly výši, od které náleží maximální státní příspěvek. To je aktuálně od částky 1 000 Kč/měsíc, tedy 12 000 Kč/rok. Pokud by však příspěvky nebyly hrazeny po celý rok nebo byly hrazeny v jednotlivých měsících nerovnoměrně, mohlo by být snížení i nižší než 12 000 Kč.

V případě převodu prostředků účastníka z transformovaného fondu do účastnických fondů se podle úpravy od roku 2015 (kterou lze zpětně použít i pro rok 2014) pro účely výše odečtu posuzují částky příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem dohromady.

Příklad

Fyzická osoba přešla od 1. 9. 2023 z penzijního připojištění se státním příspěvkem na doplňkové

Nahrávám...
Nahrávám...