dnes je 23.5.2024

Input:

Vláda posílí práva účastníků insolvenčního řízení

28.2.2013, Zdroj: VládaDoba čtení: 2 minuty

Vláda plánuje od příštího roku prosadit změny insolvenčního zákona a zákona o insolvenčních správcích, které umožní společné oddlužení manželů a oddlužení osob samostatně výdělečně činných.

Novela reaguje na praktické zkušenosti s novým insolvenčním řízením, které přinesla veřejná diskuse. Mimo jiné tak významně upravuje insolvenci, respektive oddlužení fyzických osob a podnikatelů, kde motivem je upřednostnit sociální účel před ekonomickým, umožnit dlužníku nový start a motivovat ho k aktivnímu zapojení se do umořování svého dluhu vůči věřitelům.

Společné oddlužení manželů

Podstatnou část agendy insolvenčních soudů tvoří případy oddlužení fyzických osob. Stále častěji se o oddlužení snaží celé domácnosti, respektive manželé. Návrh proto zpracovává institut společného insolvenčního návrhu manželů spojeného s jejich oddlužením.

Manželé budou nově moci podat návrh na povolení oddlužení společně. Ke dni doručení takového návrhu k soudu budou muset být manželé. Společný návrh bude obsahovat podepsané a úředně ověřené prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby jejich všechen majetek byl pro účely schválení oddlužení považován za majetek ve společném jmění manželů. Manželé, kteří podají společný návrh na povolení oddlužení, budou po dobu trvání oddlužení považováni za jednoho dlužníka.

Oddlužení osob samostatně výdělečně činných

Dlužník (fyzická nebo právnická osoba), který není podnikatel a nemá z podnikání dluhy, bude moci insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek řešil oddlužením.

Dluh z podnikání nebude bránit řešení dlužníkova úpadku oddlužením, jestliže s tím bude souhlasit věřitel, půjde o

Nahrávám...
Nahrávám...