dnes je 23.5.2024

Input:

Vláda schválila novelu občanského soudního řádu

2.5.2012, Zdroj: VládaDoba čtení: 3 minuty

Vláda schválila novelu občanského soudního řádu zavádějící novou koncepci dovolání a posilující práva nezletilých dětí.

Vláda schválila novelu občanského soudního řádu z dílny ministerstva spravedlnosti, která řeší dlouhodobě neúnosné zatížení Nejvyššího soudu a posiluje jeho roli jako sjednotitele judikatury. Součástí novely je také posílení procesních práv nezletilých dětí a elektronizace některých úkonů v občanském soudním řízení. 

 

Nejvyšší soud je v posledních letech přetížen neúměrným množstvím dovolání v občanskoprávních a obchodních věcech, která nestíhá v přiměřené lhůtě vyřizovat. Ministerstvo spravedlnosti proto předložilo vládě novelu občanského soudního řádu, která zavádí novou koncepci přípustnosti dovolání. Ta přispěje k obřemenění Nejvyššího soudu, jehož hlavním posláním je sjednocování rozhodovací praxe soudů nižších instancí, a k  zrychlení celého řízení,“ uvedl po jednání vlády ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

 

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu druhého stupně, tedy soudu odvolacího, a to za předpokladu, že to umožňuje zákon. Základem stávající podoby dovolání v civilních věcech je novela občanského soudního řádu účinná od 1. ledna 2001, která umožnila takřka úplný hmotněprávní přezkum napadeného rozhodnutí. Následoval značný nárůst počtu dovolání a užívání tohoto institutu i ve zcela neopodstatněných případech. Nejvyšší soud každým rokem eviduje více než 5000 nevyřízených dovolání. Kvalita sepsaných dovolání je navíc často na velmi nízké úrovni, což práci soudu výrazně ztěžuje.

 

Novela proto stanoví pro oblast dovolání následující koncepční změny:

 

  • svěření jednoduché rozhodovací agendy v soudním řízení jedinému soudci, a to předsedovi senátu nebo pověřenému členu senátu, avšak pouze v zákonem výslovně stanovených případech (např. odmítnutí opožděného dovolání),

 

  • zcela novou koncepci přípustnosti dovolání (o přípustnosti dovolání rozhoduje výlučně Nejvyšší soud, cílem je sjednocení judikatury), odpadají tak zákonem
Nahrávám...
Nahrávám...