dnes je 21.7.2024

Input:

Žádost zaměstnanců o roční zúčtování daně do 15. února

3.2.2012, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Zaměstnanec může požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování záloh formou prohlášení k dani podle § 38k odst. 5 ZDP. Výhodou tohoto rozhodnutí je, že poplatníkovi bude možné zohlednit příslušné slevy na dani a nezdanitelné částky ze základu daně.

O roční zúčtování žádá zaměstnanec písemně (součást textu III. strany tiskopisu Prohlášení k dani) posledního z plátců, u kterého podepsal v daném roce prohlášení ke snížení daňových záloh. To v praxi znamená, že to bude zpravidla ten zaměstnavatel, u něhož zaměstnanec pracoval k 31. 12.

Požádat je nutno do 15. února roku následujícího a poplatník musí předložit od všech předešlých zaměstnavatelů (v daném roce) Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, měsíčních slevách na dani, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění (ve smyslu § 38j odst. 3 ZDP). Chce-li uplatnit nezdanitelné částky základu daně (např. penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, úroky z úvěru atd.) je nutné předložit i příslušné doklady  (příslušné smlouvy, potvrzení o výši úroků z úvěru atd.).

Roční zúčtování zaměstnanci nelze provést, pokud má povinnost podat daňové přiznání (viz § 38g ZDP), nebo se je rozhodne podat dobrovolně!

Připomínáme, že povinnost podat daňové přiznání nemají poplatníci, kteří splňují současně tyto podmínky:

  • mají příjmy ze závislé činnosti buď od jednoho plátce, nebo od více plátců postupně za sebou (na závadu nejsou současné příjmy od dvou plátců
Nahrávám...
Nahrávám...