dnes je 20.7.2024

Input:

Změna pravidel pro náhradní plnění od 1.1.2012

2.3.2012, Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

Zákonem č. 367/2011 Sb., kterým byl od 1. 1. 2012 novelizován zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen ZoZ), byla změněna mj. i pravidla pro náhradní plnění u zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci pro plnění 4% povinného podílu osob se zdravotním postižením.

Zmíněná novela vypustila možnost náhradního plnění odebíráním výrobků nebo služeb od chráněných pracovních dílen, vč. možnosti zadávání zakázek těmto chráněným dílnám. Důvod je prostý: novelou byl zrušen institut chráněné pracovní dílny jako takové (podpora státu se zaměřuje již jen na chráněná pracovní místa a nikoliv již na celé chráněné pracovní dílny).

To však ale nemusí nutně znamenat, že dřívější chráněná dílna provozovaná např. občanským sdružením nemůže poskytovat náhradní plnění. Pokud totiž dané občanské sdružení coby zaměstnavatel bude plnit podmínku, že zaměstnává více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, bude odebírání výrobků nebo služeb od takového občanského sdružení (příp. zadávání zakázek tomuto občanskému sdružení) i nadále ve smyslu § 81 odst. 2 písm. b) ZoZ možno považovat za náhradní plnění.

Pozor je třeba dát na to, že byla omezena výše tohoto náhradního plnění (viz § 81 odst. 3 ZoZ, kdy je ročním limitem 36násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce).

Pro konkrétní přepočty zaměstnanců je zásadní znění prováděcí vyhlášky č. 518/2004 Sb. (dále jen PVZoZ), která byla od 1. 1. 2012 rovněž novelizována, a to vyhláškou č. 390/2011 Sb. Pokud se týká osob s

Nahrávám...
Nahrávám...