dnes je 15.6.2024

Input:

Zneužití práva

21.5.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

8.18 Zneužití práva

Ing. Zdeněk Burda

Právní úprava

§ 8 odst. 4 DŘ

§ 92 odst. 5 DŘ – Dokazování

Do 31. 3. 2019   1. 4. 2019–2021  
Do 31. 3. 2019 § 8 odst. 4 DŘ § 92 odst. 5 DŘ neplatily.   § 8 odst. 4 DŘ (zneužití práva):
„(4) Při správě daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným skutečnostem rozhodným pro správu daní, jejichž převažujícím účelem je získání daňové nebo jiné výhody v rozporu se smyslem a účelem právního předpisu”.  

 
§ 92 odst. 5 písm. f) DŘ – správce daně prokazuje:
„f) skutečnosti rozhodné pro posouzení účelu právního jednání a jiných skutečností rozhodných pro správu daní, jejichž převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem daňového právního předpisu.”  

Komentář:

Zakotvení zneužití práva do daňového řádu je na první pohled poměrně nenápadnou změnou, která však může mít velké následky.

Zjednodušeně řečeno, zneužití práva se využije tam, kde daňový subjekt svou činnost provedl zcela v souladu s textem zákona, ale šel proti jeho smyslu a převážným účelem tohoto postupu bylo získání daňové výhody.

Největším problémem tohoto opatření je nalézt hranici, kde je ještě možno uznat postup daňového subjektu jako legální daňovou optimalizaci a kde je již naopak nutno konstatovat porušení úmyslu zákonodárce.

Pojem zneužití práva není v daňové oblasti ničím novým, poprvé jsme se s ním mohli setkat v rozsudku Nejvyššího správního soudu již v roce 2005. Zároveň je však z judikatury zřejmé, že zneužití práva by mělo být aplikováno zcela výjimečně v nejkřiklavějších případech. Předkladatelé zákona se také v tomto smyslu snažili uklidnit odbornou veřejnost, že skutečně půjde jen o výjimečné situace.

Pesimisté však mají obavu, že díky tomu, že se pojem zneužití práva dostal přímo do textu daňového řádu, přičemž v něm není nikde o výjimečnosti jeho použití žádná zmínka, může se lehko stát způsobem, jak budou finanční úřady neuznávat položky, které se dříve neodvážily napadnout. Záminkou pak bude právě ono „zneužití práva”, tedy argumentace, že daňová výhoda byla získána sice zcela v souladu s textem zákona, ale porušila jeho smysl.

Zastánci aplikace tohoto pojmu vycházejí ze snahy o odstranění nedokonalosti textů přijatých zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů. Je zřejmé, že text právního předpisu nemůže nikdy reflektovat v plné šíři a hloubce všechny případy, které mohou v praxi nastat. Duch či smysl zákona se může při konstrukci jednotlivých ustanovení vytratit či může být obtížně dohledatelný.

Na straně druhé však existují neméně důležité pojmy, kterými jsou: „předvídatelnost práva” či „právní jistota”, „dobrá víra”, „legitimní očekávání” apod. Jedním ze základních

Nahrávám...
Nahrávám...