dnes je 23.5.2024

Input:

21/2013 Sb., Vyhláška o stanovení podmínek při chovu psů a koček

č. 21/2013 Sb., Vyhláška o stanovení podmínek při chovu psů a koček
[zrušeno č. 384/2021 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 23. ledna 2013
o stanovení podmínek při chovu psů a koček
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7a odst. 2 zákona:
§ 1
Podmínky chovu psů
Sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou jejich členy, nebo podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, musí při chovu psů dodržovat tyto podmínky:
a) reprodukce chovných zvířat je přípustná u
1. malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného čtrnáctého měsíce věku až do dne ukončeného osmého roku věku u fen, ode dne ukončeného čtrnáctého měsíce až neomezeně u psů, a
2. velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného sedmnáctého měsíce věku až do dne ukončeného osmého roku u fen, ode dne ukončeného sedmnáctého měsíce až neomezeně u psů,
b) u fen, které ukončily osmý rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik,
c) umělou inseminaci může provést pouze osoba odborně způsobilá1) ,
d) fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,
e) maximální počet vrhů u chovné feny je 3 za období 24 měsíců,
f) minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.
§ 2
Podmínky chovu koček
Sdružení právnických nebo fyzických osob, která
Nahrávám...
Nahrávám...