dnes je 20.7.2024

Input:

229/1995 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a královskou vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

č. 229/1995 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a královskou vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. února 1994 byla v Bangkoku podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a královskou vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 14. srpna 1995.
Smlouva na základě svého článku 28 odst. 2 vstoupila v platnost dnem 14. srpna 1995.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA
mezi
vládou České republiky
a
královskou vládou Thajského království
o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Vláda České republiky a královská vláda Thajského království,
přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
se dohodly takto:
Článek 1
Osoby, na které se Smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které mají bydliště či sídlo v jednom nebo obou smluvních státech (rezidenti).
Článek 2
Daně, na které se Smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se uplatňuje na daně z příjmu, ukládané jménem smluvního státu nebo jeho nižších správních útvarů nebo místních orgánů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu nebo z části příjmu včetně daní ze zisku ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z objemu platů a mezd placených podnikem a rovněž daní z přírůstku majetku.
3. Současné daně, na které se Smlouva vztahuje, jsou:
a)  v případě České republiky:
- daň z příjmů fyzických osob; a
- daň z příjmů právnických osob;

(dále nazývané „česká daň”);
b)  v případě Thajska:
- daň z příjmu; a
- daň z příjmu z pohonných hmot;

(dále nazývané „thajská daň”).
4. Tato smlouva se bude rovněž vztahovat na daně stejného nebo podobného druhu, které budou ukládány po podpisu této smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí podstatné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
Všeobecné definice
1. Pro účely této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  výraz „Česká republika” znamená území České republiky, které podle českých zákonů a v souladu s mezinárodním právem spadá pod zákonodárství České republiky;
b)  výraz „Thajsko” znamená Thajské království a zahrnuje jakoukoliv oblast sousedící s výsostnými vodami Thajského království, která podle thajských zákonů a v souladu s mezinárodním právem spadá pod zákonodárství Thajského království;
c)  výrazy „jeden smluvní stát” a „druhý smluvní stát” označují podle případu Thajsko nebo Českou republiku;
d)  výraz „osoba” zahrnuje fyzickou osobu, společnost a všechna jiná sdružení osob a rovněž jakýkoli subjekt považovaný za
Nahrávám...
Nahrávám...