dnes je 23.5.2024

Input:

33/2000 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o dočasném použití

č. 33/2000 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o dočasném použití
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 26. června 1990 byla v Istanbulu přijata Úmluva o dočasném použití.
Jménem Československé socialistické republiky byla Úmluva o dočasném použití podepsána v Bruselu dne 25. června 1991.
Dne 16. listopadu 1993 Česká republika oznámila generálnímu tajemníkovi Rady pro celní spolupráci - Světové celní organizace, depozitáři Úmluvy, že se jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky s účinností od 1. ledna 1993 považuje za signatářský stát Úmluvy o dočasném použití ze dne 26. června 1990.
Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Rady pro celní spolupráci - Světové celní organizace dne 24. listopadu 1999. Při ratifikaci Úmluvy bylo učiněno následující prohlášení:
„Česká republika v souladu s ustanovením článku 24 odst. 4 Úmluvy o dočasném použití (Istanbul, 26. června 1990) přijímá všechny její Přílohy (A, B. 1. až B. 9., C, D a E) s následujícími výhradami:
Příloha A o dokladech pro dočasné použití (karnety ATA, karnety CPD)
Výhrada podle článku 18 odst. 1: Karnety ATA nebudou přijímány pro poštovní styk.
Příloha B.3. o kontejnerech, paletách, obalech, vzorcích a jiném zboží, dováženém v rámci obchodní operace
Výhrada podle článku 7, k článku 5 odst. 1: Za určitých okolností může být požadováno předložení celních dokladů a poskytnutí záruky za kontejnery, palety a obaly.
Příloha B.5. o zboží dováženém pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely
Výhrada podle článku 6, k článku 4: Vědecké zařízení a pedagogický materiál budou předmětem normálních formalit v souvislosti s propuštěním do režimu dočasného použití.
Příloha C o dopravních prostředcích
Výhrada podle článku 10, k článku 6: Na dopravní prostředky k obchodnímu nebo soukromému použití může být v určitých případech požadována záruka.“
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku 26 odst. 1 dne 27. listopadu 1993 a v souladu s ustanovením odstavce 3 téhož článku vstoupily v platnost:
 
Příloha A
dne 27. listopadu
1993
Příloha B.1.
dne 29. prosince
1994
Příloha B.2.
dne 11. srpna
1995
Příloha B.3.
dne 17. dubna
1996
Příloha B.4.
dne 18. září
1997
Přílohy B.5. a B.6.
dne 7. září
1995
Přílohy B.7. a B.8.
dne 18. září
1997
Přílohy B.9. a C
dne 17. dubna
1996
Přílohy D a E
dne 18. září
1997.
Pro Českou republiku Úmluva a Přílohy vstoupily v platnost na základě jejího článku 26 odst. 2 a 4 dne 24. února 2000.
Anglické znění Úmluvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION
PŘEKLAD
ÚMLUVA O DOČASNÉM POUŽITÍ
PREAMBULE

Smluvní strany této úmluvy, vypracované pod záštitou Rady pro celní spolupráci,
KONSTATUJÍCE, že současná situace charakterizovaná nárůstem a roztříštěností mezinárodních celních úmluv o dočasném použití není uspokojivá,
BEROUCE V ÚVAHU, že tato situace by se mohla ještě v budoucnu zhoršit, jestliže by se nové případy dočasného použití staly předmětem mezinárodní úpravy,
PŘIHLÍŽEJÍCE k požadavkům zástupců obchodu a jiných zainteresovaných kruhů, které si přejí zavést
Nahrávám...
Nahrávám...