dnes je 23.5.2024

Input:

45/2000 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti legislativy a harmonizace právních řádů s právem Evropských společenství o poskytování pracovních překladů práva Evropských společenství a nakládání s nimi

č. 45/2000 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti legislativy a harmonizace právních řádů s právem Evropských společenství o poskytování pracovních překladů práva Evropských společenství a nakládání s nimi
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 18. dubna 2000 byl v Bratislavě podepsán Prováděcí protokol k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti legislativy a harmonizace právních řádů s právem Evropských společenství o poskytování pracovních překladů práva Evropských společenství a nakládání s nimi.
Prováděcí protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 3 odst. 1 dne 18. dubna 2000.
České znění Prováděcího protokolu se vyhlašuje současně.
PROVÁDĚCÍ PROTOKOL
k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti legislativy a harmonizace právních řádů s právem Evropských společenství o poskytování pracovních překladů práva Evropských společenství a nakládání s nimi
Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“) se dohodly na základě čl. 2 písm. d) Dohody o spolupráci v oblasti legislativy a harmonizace právních řádů s právem Evropských společenství (dále jen „Dohoda“) na těchto podmínkách poskytování pracovních překladů práva Evropských společenství a nakládání s nimi:
Článek 1
(1) Smluvní strany si budou vzájemně poskytovat pracovní překlady práva Evropských společenství (dále jen „překlady“).
(2) Dosud pořízené překlady si smluvní strany předají na CD nosičích ve formátu Lotus Notes do jednoho měsíce po
Nahrávám...
Nahrávám...