dnes je 24.7.2024

Input:

9/1981 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

č. 9/1981 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 5. listopadu 1980
o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
Dne 16. února 1979 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku.
Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny ve Stockholmu dne 8. října 1980.
Smlouva vstoupila v platnost podle svého článku 28 dnem 8. října 1980.
Český překlad textu Smlouvy se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Ing. Chňoupek v. r.
 
SMLOUVA
mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
Československá socialistická republika a Švédské království,
přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku,
se dohodly takto:
Článek 1
Osoby, na které se smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které mají bydliště či sídlo v jednom nebo v obou smluvních státech.
Článek 2
Daně, na které se smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu a z majetku, vybírané ve prospěch každého smluvního státu, jeho nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu a z majetku se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu, z veškerého majetku nebo z jednotlivých částí příjmu nebo majetku, včetně daní ze zisků pocházejících ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z celkového objemu mezd placených podniky a daní z přírůstku hodnoty.
3. Současně daně, na které se smlouva vztahuje, jsou
a)  v Československu:
(i)  odvod ze zisku a daň ze zisku,
(ii)  daň ze mzdy,
(iii)  daň z příjmů z literární a umělecké činnosti,
(iv)  zemědělská daň,
(v)  daň z příjmů obyvatelstva,
(vi)  domovní daň a
(vii)  odvod z jmění
(dále nazývané „československá daň”);
b)  ve Švédsku:
(i)  státní daň z příjmu včetně daně námořníků a kuponové daně,
(ii)  daň z nerozděleného zisku společností a daň z nerozděleného zisku při snížení akciového kapitálu nebo zrušení společnosti,
(iii)  daň výkonných umělců,
(iv)  místní daň z příjmu a
(v)  státní daň z majetku
(dále nazývané „švédská daň”).
4. Smlouva se bude také vztahovat na všechny totožné nebo podstatně podobné daně, které budou ukládány po podpisu této smlouvy vedle současných daní nebo místo nich. Příslušné úřady smluvních států si budou oznamovat všechny významné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
Všeobecné definice
1. V této smlouvě, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  Výraz „Československo” označuje Československou socialistickou republiku.
b)  Výraz „Švédsko” označuje
Nahrávám...
Nahrávám...