dnes je 23.5.2024

Input:

98/2012 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasném užívání části státního území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu a provoz stavby "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec" na hraničním vodním toku Radějovka (Radejovka) v katastrálních územích obcí Sudoměřice a Rohatec a města Skalica

č. 98/2012 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasném užívání části státního území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu a provoz stavby "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec" na hraničním vodním toku Radějovka (Radejovka) v katastrálních územích obcí Sudoměřice a Rohatec a města Skalica
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. října 2012 byla v Trenčíně podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasném užívání části státního území a majetku Slovenské republiky pro výstavbu a provoz stavby „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec“ na hraničním vodním toku Radějovka (Radejovka) v katastrálních územích obcí Sudoměřice a Rohatec a města Skalica.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dnem podpisu.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA
mezi vládou
České republiky a vládou Slovenské republiky
o dočasném užívání části státního území a majetku Slovenské republiky
pro výstavbu a provoz stavby „Prodloužení splavnosti vodní cesty
Otrokovice - Rohatec“ na hraničním vodním toku Radějovka
(Radejovka) v katastrálních územích obcí
Sudoměřice a Rohatec a města Skalica
Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky (dále jen „smluvní strany“),
vycházejíce ze Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci, podepsané 23. listopadu 1992 v Bratislavě,
vycházejíce ze Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, podepsané 4. ledna 1996 v Židlochovicích (dále jen „Smlouva“),
vycházejíce z Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, podepsané 29. října 1992 v Praze,
vycházejíce z Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách, podepsané 16. prosince 1999 v Židlochovicích,
v souvislosti s výstavbou a provozem stavby „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec“ na hraničním vodním toku Radějovka (Radejovka), v katastrálních územích obcí Sudoměřice a Rohatec a města Skalica,

se dohodly takto:
Článek 1
1) Předmětem této dohody je dočasné užívání části státního území Slovenské republiky, která je ve vlastnictví Slovenské republiky, a majetku Slovenské republiky nacházejícího se na státním území České republiky, a to v souvislosti s výstavbou a provozem stavby „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec“ (dále jen „stavba“). Jedná se o pozemky v katastrálních územích obce Sudoměřice a města Skalica mezi hraničními znaky IX/1S a IX/1C na hraničním vodním toku Morava a mezi hraničními znaky IX/1S a VIII/32/14C až VIII/31C
Nahrávám...
Nahrávám...